Ilustrační foto: Zdroj: Kamil Bečvář, skaut.cz

Skautů v Plzni stále přibývá

Přesně 1899 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň – město. Počet skautů a skautek v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Členská základna se meziročně zvedla o 128 členů, přičemž 1290 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

Potvrzuje se dlouhodobý trend, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost, z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký,“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se snaží tvořit inspirativní a obohacující programy odpovídající dnešní době,“ dodává Liška.

Plzeň opravila dům pro aktivity dětí a mládeže u Seneckého rybníka

Počty skautů a skautek rostou už od roku 2012, kdy se členská základna začala zvětšovat. Jen mezi lety 2017 až 2019 narostl počet skautů v Plzni o více než 200 členů. Nyní můžeme říci, že každý 90. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se v minulém roce počty členů přehouply přes 60 000. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

V Plzni se nachází více než padesát oddílů, které připraví pro své členy přes desítky táborů a akcí. Na fungování těchto oddílů se podílí celá řada skautských dobrovolníků, kteří ve svém volném čase tvoří program a starají se o vše potřebné.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: