Foto: Diecézní charita Plzeň

Komunitní centrum Horšovský Týn se otevírá veřejnosti

V sobotu 1. června se uskuteční slavnostní otevření Komunitního centra Horšovský Týn, které bude poskytovat prostor a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání. Využíváno bude pro besedy, výstavy, přednášky, volnočasové a dobrovolnické aktivity, doučování dětí, setkávání místních maminek a pro další služby dětem, rodinám a lidem v obtížné životní situaci.

Zahájení proběhne mší svatou, kterou bude v kostele sv. Petra a Pavla od 9 hodin sloužit biskup Diecéze plzeňské Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. V 10 hodin pak proběhne slavnostní vysvěcení Komunitního centra a následný program. Drobné občerstvení je zajištěno.

Nově zrekonstruovaný dům se zahradou sídlí na adrese Boženy Němcové 35 v Horšovském Týně. Komunitní centrum je umístěno v přízemí a disponuje hernou, vlastním sociálním zařízením včetně sprchy a prostornou společenskou místností s kuchyní. V prvním patře budou dále jednou měsíčně poskytovány služby Intervenčního centra Plzeňského kraje určené osobám ohroženým domácím násilím. Lidé v nepříznivé nebo krizové sociální situaci se zde budou moci dvakrát měsíčně setkat také s pracovníky SOS Domažlice.

Letošní novinkou tematických prohlídek bude Retro procházka Plzní

Původně velmi zchátralý objekt byl z 50 % ve vlastnictví Diecézní charity Plzeň (DCHP) a 50 % ve státním vlastnictví a toto vlastnictví bylo podmíněně převedeno na DCHP s povinností veřejně prospěšné služby. Na přípravě projektu se společně podílely Římskokatolická farnost Horšovský Týn, Farní charita Horšovský Týn a DCHP. V roce 2017 získala DCHP 95 % finančních prostředků nutných k rekonstrukci objektu z dotace Integrovaného regionálního operačního programu EU. Provoz Komunitního centra je spolufinancován Evropskou unií, a to z Operačního programu zaměstnanost prostřednictvím Místní akční skupiny Český les s vlastním 5% podílem ve financování. Služby Intervenčního centra a SOS Domažlice jsou spolufinancovány Plzeňským krajem.

Jako koordinátor projektu Komunitního centra Horšovský Týn byl vedením DCHP vybrán Radim Teodor Bílek. Přejeme jemu, dobrovolníkům, ale zejména občanům Horšovského Týna a okolí, aby si v novém Komunitním centru našli své místo pro podporu života. Vedení DCHP děkuje stavební firmě, stavebnímu dozoru a celému realizačnímu týmu za skvělou a obětavou práci a kvalitu výsledku.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: