Následky tornáda. Foto: ČKAIT

Statici se na konferenci v Plzni zaměří na následky živelních pohrom či rizika přetížení panelových domů

Hlavní téma nadcházejícího 4. ročníku konference STATIKA STAVEB Plzeň 2021, která se uskuteční v úterý 14. září 2021 v plzeňském Kongresovém centru Parkhotelu, určila nedávná živelní pohroma na jižní Moravě a Lounsku. Řešení následků tornáda a bouřkového jevu (downburst) se věnovala řada autorizovaných osob, převážně statiků. 

Plzeňská konference statika staveb propojuje vědu a praxi. Reaguje na hlavní trendy a výzvy ve stavebnictví a získala si proto značnou popularitu nejen mezi odborníky. Statika se týká opravdu každé stavby,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, který je sám praktikujícím statikem. 

Řečníci na konferenci otevřou i řadu otázek souvisejících s aktuálním bojem s klimatickými změnami. Města a obce vytvářejí plány, které počítají s ozeleněním střech, zadržováním dešťové vody či s masivní instalací fotovoltaických elektráren na budovách. Jen málokterý dům byl však postaven s takovou statickou rezervou, která by umožnila na stávající střechu doplnit souvrství nezbytné pro správnou funkci zelené střechy, a přitom vydržela i zatížení v případě silného deště či sněhové pokrývky. Při záměru ozelenit střechy městských domů je proto otázka zatížení a navrhování konstrukcí zcela zásadní.

Mimoúrovňová křižovatka u Koterova bude v nejbližších dnech uzavřena

„Setkáváme se často s projektovou dokumentací nové zelené střechy na starším nebo panelovém domě, které chybí jakýkoliv statický posudek dalšího možného zatížení střechy a budovy. Před tím velmi důrazně varujeme. A i proto je cílem konference výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace,“ doplňuje Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastního výboru ČKAIT Plzeň, který je hlavním pořadatelem této konference.

Obdobně flexibilně organizační tým zareagoval i na následky červnového tornáda, které poškodilo nebo zcela zničilo 1 200 objektů a základní infrastrukturu na jižní Moravě. I přes neoddiskutovatelné nasazení všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS) situace odhalila organizační slabiny týkající se právě práce statiků. Autorizovaní statici, kteří pomáhali v místech postižených tornádem, se spojili a společně nyní připravují podklad pro další jednání vedení ČKAIT s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR o vytvoření společné metodiky.

„Bohužel se ukázalo, že smlouvy mezi oblastními kancelářemi ČKAIT a krajskými hasičskými záchrannými sbory uzavřené po povodních 2002 nejsou dostatečné. Musíme proto společně nastavit nová pravidla pro lepší koordinaci nezbytných kroků a postupů týkajících se posouzení stavu budov pro případ opakování podobných živelních událostí,“ shrnuje Ing. Robert Špalek.

Skauting v Plzni táhne. Oddíly nabírají nováčky a vrací se do kluboven

Panelisté konference se proto zaměří právě na ukotvení role autorizovaných statiků při odstraňování následků hromadných či živelních katastrof. Cílem je, aby v rámci Integrovaného záchranného systému byla také jasně definována pozice autorizovaných statiků. Jejich odpovědnost, ochrana, zajištění a v neposlední řadě i finanční vypořádání musí být jednoznačné předem. Na nadcházející konferenci STATIKA STAVEB Plzeň 2021 bude proto projednán i návrh nově definovaných vztahů mezi ČKAIT a Hasičským záchranným sborem ČR.

Poslední tematický blok se zaměří na rizika při návrhu a provádění hlubinných základů a na nezbytnost odpovídajícího geotechnického průzkumu. Snaha vyhovět investorům a nesprávné vyhodnocení nedostatečného průzkumu na stavbě často vedou k obrovským škodám.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: