Vizualizace: MMP

Lhota bude mít novou sokolovnu, poslouží sportovcům i pro setkání občanů

Městský obvod Plzeň 10 – Lhota bude mít novou sokolovnu. Město Plzeň ji postaví na místě dnešní zcela nevyhovující klubovny u fotbalového hřiště v ulici Kolem Zahrad. Nová budova bude sloužit nejen jako zázemí zdejšímu fotbalovému klubu TJ Sokol Lhota, ale stane se jediným místem v desátém městském obvodě, kde se budou moci občané potkávat a pořádat zde akce.

„Stavbou této budovy výrazně zkvalitníme podmínky místním sportovcům, zároveň ale pomůžeme našemu rozlohou nejmenšímu městskému obvodu k rozvoji společenského života na jeho území,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Stavba sokolovny je rozdělena na dvě části. První část by měla být dokončena již v září letošního roku. Celkové náklady jsou vyčísleny na 22 milionů korun bez DPH. Druhá část bude možná až po přidělení potřebných finančních prostředků. Předběžné náklady druhé etapy jsou odhadnuty na 22,5 milionu korun včetně DPH,“ přiblížil financování nové sokolovny technický náměstek Pavel Šindelář.

„Nová sokolovna našemu společenskému životu ve Lhotě velmi pomůže. Do současnosti nemáme prostory, kde bychom mohli pro naše občany pořádat akce a setkání. Nyní je pořádáme pouze v zasedací místnosti v budově úřadu městského obvodu nebo jsme nuceni je pořádat mimo náš obvod. Na stavbě sokolovny se bude náš obvod podílet částkou šesti milionů korun,“ řekla starostka obvodu Zdeňka Hončarová.

vizualizace
Vizualizace: MMP

Nový objekt bude vystaven na místě stávající zchátralé klubovny, která bude demolována. „V první etapě budou vybudovány inženýrské sítě, parkovací plochy a dojde ke stavbě vlastní budovy o celkové ploše 312 metrů čtverečných. Ta bude rozdělena na šatny, tvořící zázemí pro fotbalová družstva, a klubovnu, která bude sloužit sportovcům i návštěvníkům, o celkové rozloze 78 metrů čtverečných. Kapacita klubovny je 40 míst k sezení. V objektu dále budou sociální zařízení, sklady a klubový bar,“ přiblížil stavbu vedoucí přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Odboru investic Magistrátu města Plzně Jaroslav Petrák.

„Objekty jsou jednopodlažní a tvoří je nosná ocelová konstrukce se skládaným provětrávaným stěnovým systémem, kdy vnější plášť tvoří pozinkovaný plech vrstvený plastem v barevném provedení. Samozřejmostí je bezbariérové užívání stavby,“ doplnil Pavel Šindelář. Součástí je vybudování 25 parkovacích míst, nová dešťová kanalizace a přístupové komunikace.

V druhé etapě stavby dojde k realizaci multifunkčního cvičebního sálu, jehož součástí budou dva sklady určené pro cvičební pomůcky a nábytek. Nad sklady bude umístěna otevřená galerie. Budova sálu bude provozně po realizaci propojena s předchozí etapou.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: