Foto: Milan Říský

Madona na mariánském sloupu je nově pozlacená, opravy památky pokračují  

Socha Plzeňské madony na opravovaném mariánském sloupu na náměstí Republiky v Plzni je očištěná a nově pozlacená. Restaurátoři nyní pracují na opravách čtveřice horních soch svatých Václava, Floriana, Rocha a Bartoloměje. Letos zahájené práce jsou věnovány obnově horní části mariánského sloupu s Madonou a této čtveřici horních soch svatých a souvisejícím úsekům architektury. Opravy zbývajících částí významné kulturní památky budou pokračovat v příštích dvou letech.

„Město Plzeň začalo mariánský sloup opravovat letos v dubnu po podrobném průzkumu, jenž se uskutečnil v roce 2018 a odhalil rozsah poškození památky. Restaurátoři při opravách průběžně detaily postupu prací konzultují se zástupcem investora, tedy Správou veřejného statku města Plzně, s experty magistrátního odboru památkové péče a Národním památkovým ústavem,“ řekla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Doplnila, že opravy sloupu si vyžádají investici téměř 2,2 milionu korun včetně DPH. 

„Dosud restaurátoři šetrně očistili kámen u vlastního morového sloupu včetně sochy Plzeňské madony s podstavcem a soklem i čtveřice soch od uložených nečistot. Dále ztenčili zčernalou povrchovou krustu tak, aby byla zachovaná přirozená patina sochařského díla. U sochy Madony obnovili zlacení a zkontrolovali osazení korunek na hlavách Panny Marie a Ježíška,“ vysvětlil Petr Bukovský z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

pozlacená madona a ježíšek
Foto: Milan Říský

Doplnil, že součástí provedených restaurátorských prací bylo i očištění nečistot z povrchu zlacených součástí sochařského díla, a to jak sochy Madony, tak hlavice sloupu i akantových listů v patě dříku sloupu, a odstranění nesoudržných doplňků z dřívějších restaurátorských zásahů a současné zpevnění narušených úseků kamene. „Dřík sloupu byl v patě zajištěn novou skruží a trhliny a defekty na dříku sloupu, podstavci se soklem včetně jejich říms byly vyspraveny odpovídajícím umělým kamenem,“ vysvětlil. 

Restaurování bude pokračovat dokončením obnovy zlacení na morovém sloupu, barevném scelení povrchu restaurovaného kamene morového sloupu s podstavcem a soklem, pracemi na obnově nápisové desky u sochy svaté Rozálie na východní straně soklu a doplněním chybějící sochařské modelace horních soch světců a pozlacením jejich atributů. Po těchto opravách, které by měly skončit do konce letošního října, bude rozebráno stávající lešení. V příštím roce bude pokračovat restaurování soch na balustrádě a spodní části vlastního podstavce mariánského sloupu, v dalším roce se uskuteční oprava schodiště v podstavci a kamenné balustrády s kovaným zábradlím.

Více o Mariánském sloupu se dozvíte v Encyklopedii Plzně.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: