Tachov. Foto: Plzenoviny.cz

Muzeum Českého lesa v Tachově mapuje historii Tachovska unikátní expozicí

Novou expozici historie regionu okresu Tachov připravilo pro letošní návštěvnickou sezonu Muzeum Českého lesa v Tachově. Expozice byla budována v rámci projektu příhraniční spolupráce s Bavorskem, zahrnuje období od nejstarší historie do konce 2. světové války, kdy je toto přirozené střetávání obou stran zpřetrháno Železnou oponou. Budování unikátní expozice je součástí projektu, který je z velké části dotován EU.

Expozice historie regionu okresu Tachov v tachovském muzeu byla dokončena závěrem roku 2020. Její zpřístupnění, ale také průběh realizace prací byl zásadně zpomalen epidemickou situací v souvislosti s onemocněním covid-19.

Nahrazení více než třicet let staré expozice považuji za velmi významný počin. Za ta léta se zásadně změnil přístup k muzejním expozicím, jejich design, značně se posunulo také historické poznání. Koneckonců i spolupráce s bavorským partnerem, který provozuje krajanské tachovské muzeum, je prostorem pro získání informací a mnohdy i dokladů a fotografií, které v době vzniku předchozí expozice nebyly pro české muzejníky dostupné,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Tip na výlet do Bavorska: Historický park Bärnau-Tachov

Expozice v muzejních exponátech, krátkých textech a na množství obrazového materiálu připomene nejvýraznější milníky regionální historie, představí nejvýznamnější památky v regionu, seznámí s historií jednotlivých měst a sídel, povypráví příběhy řady zajímavých osobností. Na modelu návštěvníci uvidí nejstarší románský hrad v Čechách – Přimdu v době kolem roku 1600. Poznají artefakty nalezené archeology nejen na národních kulturních památkách – pravěkých sídlištích Okrouhlé Hradiště a Šipín. Kamenné koule připomenou období husitských válek, plátová zbroj a řada dalších artefaktů pak vykreslí další ničivý válečný konflikt – válku třicetiletou. K modernímu válečnému konfliktu, který stejně jako ty předchozí region značně poznamenal, Druhé světové válce, odkazuje mimo jiné pás z amerického transportéru. Tóra, fotografie a výrobky některých průmyslových závodů. Zajímavostí je model nacisty zničené tachovské synagogy a pamětní deska obětem holocaustu připomínající významný podíl Židů na vývoji regionu. Každá historická epocha je shrnuta do originální tematické historické mapy, je graficky reprezentována postavou v dobovém oblečení. Nechybí ani interaktivní prvky např. dotykové obrazovky infopointů, zakryté exponáty, které si návštěvník sám odtajní. Posunem lupy si může prohlédnout detaily historických pečetí a také vyzkoušet pravěký mlýnek obilí.

Nová expozice je součástí projektu, který probíhal v letech 2019-2020, a společně s Plzeňským krajem jako zřizovatelem muzea na něm participuje město Wieden resp. Das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz. Další součástí projektu byla příprava a výroba krátkodobé výstavy Drobné kamenné památky na okrese Tachov v létě 2019, kterou pro muzeum ve Weidenu připravili tachovští odborníci. Dále příprava a výroba dvojjazyčného průvodce muzeem ve Weidenu, příprava a realizace česko – německé muzejní noci v muzeu ve Weidenu. Tato akce s bohatým s programem, na kterém se podíleli muzejníci z Tachova, proběhla 18. května 2019.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: