Foto: ZČM

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze chystá dvě zajímavé výstavy

Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze připravilo dvě nové expozice. Jedná se o panelovou výstavu Pověsti a příběhy františkánského kláštera ve vstupním prostoru muzea a výstavu nazvanou Církevní rok pohledem loutek, která je nainstalovaná v letním refektáři muzea.

Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni

Panelová výstava v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, pobočce Západočeského muzea v Plzni představí návštěvníkovy pověsti a příběhy františkánského kláštera, ve kterém toto muzeum sídlí.

Františkánský klášter patří mezi nejvýznamnější památky Plzně a tím v minulosti přitahoval pozornost sběratelů pověstí a zajímavých příběhů. Nezastupitelnou úlohu na tomto poli hrála sběratelská práce Jaroslava Schiebla. Nosnými tématy pověstí jsou především dobytí Plzně vojskem hraběte Arnošta z Mansfeldu a zázraky spojované se sochou Panny Marie z klášterního kostela. 

„Výstavu obohatí i dosud nikde nepublikovaný překlad zázraků uváděných v klášterní kronice. Z překladu je patrné, že byl původní předlohou pro řadu uvedených pověstí. Výstavu doplní výběr záběrů františkánského kláštera z historických diapozitivů a negativů ze sbírek Západočeského muzea v  Plzni. Některé z nich budou publikovány vůbec poprvé,“ sděluje kurátor a autor výstavy Mgr. Luděk Krčmář.

Církevní rok pohledem loutek

Výstava Církevní rok pohledem loutek připravená Muzeem loutek v Plzni a Muzeem církevního umění plzeňské diecéze, pobočkami Západočeského muzea v Plzni, představuje loutky, které jsou specifickým způsobem spojené s liturgickým církevním rokem. Návštěvníci budou seznámeni s hlavními křesťanskými svátky, které se opakují v ročním cyklu a také se slavnostmi, které sice nejsou součástí církevních svátků, ale řídí se jimi. Skrze loutkovou tematiku jsou prezentovány slavnosti nejznámější a ve vztahu k lidové tradici také nejoblíbenější. Můžete se těšit na advent, masopust, vítání jara, Velikonoce nebo Dušičky,“ sděluje Mgr. Veronika Plachá, jedna z autorek výstavy. 

Výstava zaměřující se na neobvyklé spojení loutek a církve je nainstalovaná v letním refektáři Muzea církevního umění plzeňské diecéze a je atraktivní nejen pro dospělé návštěvníky, ale i pro rodiny s dětmi.  

Výstava vznikla ve spolupráci s Národopisným muzeem Plzeňska, pobočkou Západočeského muzea v Plzni, Maškarním sdružením, spolkem pro udržování tradic v Milevsku a Muzeem umění Olomouc.

K výstavě je připraven také doprovodný program pro dětské návštěvníky, který bude přístupný v rámci výstavy po dobu jejího konání. Součástí výstavy bude tvořivý loutkový koutek, ve kterém si návštěvníci budou moci vyrobit drobné loutky, masky nebo vybarvit originální omalovánky loutek. V koutku najdou nejrůznější kreativní materiál a na základě jednoduchých obrazových návodů si můžou vytvořit vlastní výrobky, které si odnesou s sebou domů, případně se inspirovat a výrobky si vytvořit doma.


Obě výstavy budou probíhat od 21. května do 31. října 2021.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: