Vizuál k akci.

Na diskusi o humanitním vzdělávání dorazí do Plzně Jan Sokol, Marek Hilšner, Václav Moravec a další

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zve studenty i veřejnost na panelovou diskusi s názvem „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Uskuteční se 4. října v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42. Mezi řečníky budou Jan Sokol, Marek Hilšer, Václav Moravec, rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a další.

Jaký má dnes význam humanitní vzdělání? Co společnosti přináší absolventi společenskovědních oborů? Konkurují tyto obory disciplínám technickým? Odpovídat na tyto otázky budou hosté panelové diskuse Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti, která se bude konat ve čtvrtek 4. října od 13 do 19 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 a bude určena studentům, a to jak vysokoškolským, tak středoškolským, akademikům i široké veřejnosti. Konferenci připravili studenti katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU. V panelové diskusi bude řeč o tom, jaké jsou silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání a jaké problémy mohou vznikat v důsledku opomíjení humanitních oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století.

“Já bych si přál, abychom si nekladli otázku, jestli má humanitní vzdělávání nějaký smysl, protože logicky, pokud bychom řekli, že nemá, tak to ukazuje na nevzdělanost toho člověka,“ říká novinář a televizní moderátor PhDr. Václav Moravec, Ph.D. v medailonku k panelové diskusi. Nejen on, ale i další významné osobnosti, budou hosty podzimní panelové diskuse. Jmenovitě prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (vysokoškolský profesor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy), MUDr. Marek Hilšer, Ph.D. (vědec, vysokoškolský pedagog a kandidát na prezidenta ve volbách 2018), RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (ekonom a vysokoškolský pedagog na CERGE-EI) a čelní představitelé a vyučující Západočeské univerzity v Plzni: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (rektor Západočeské univerzity v Plzni), PhDr. David Šanc, Ph.D. (děkan Fakulty filozofické ZČU), doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (vedoucí katedry sociologie FF ZČU), doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (cestovatel a vysokoškolský pedagog Fakulty elektrotechnické ZČU) a PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (vysokoškolský pedagog katedry filozofie FF ZČU a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy). Přednášející budou reprezentovat konfrontaci teorie s praxí a zprostředkují tak zkušenost s novým pohledem. Jejich hlavní snahou bude nejen objasnění aktuálního postavení humanitních oborů, ale i poskytnutí odpovídající zpětné vazby studentům. Ti budou zastupovat téměř všechny katedry Fakulty filozofické a budou otázkami, připomínkami a argumenty reagovat na příspěvky přednášejících odborníků a akademiků ZČU.

Podrobnosti ke konferenci najdou zájemci na webové stránce www.hsvv.zcu.cz.

Na konferenci budou navazovat další studentské aktivity. V listopadu se v plzeňském mezigeneračním centru TOTEM uskuteční beseda se šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, v prosinci proběhne v univerzitní kavárně Družba diskuse s ekonomem Tomášem Sedláčkem a v únoru tu bude hostem přední biochemik Martin Fusek.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: