Alšova sgrafita v Nerudově ulici. Foto: nadace700.cz

Nadace 700 let města Plzně nově podpoří obnovu drobných památek a stále přijímá žádosti

Od prosince do 25. února přijímá Nadace 700 let města Plzně žádosti o podporu kulturních, sportovních a vydavatelských aktivit na území města Plzně.

„Žádosti přijímáme ve stejném režimu, jak jsou u nás žadatelé zvyklí na aktivitu, která se uskuteční v roce 2021 na území města Plzně v oblasti kultury, sportu nebo vydavatelství. Žádosti na jednotlivé oblasti jsou ke stažení na webových stránkách nadace www.nadace700.cz.  Přijímáme je v kanceláři nadace osobně, jen prosíme předem o telefonické dohodnutí konkrétního termínu, abychom zamezili setkávání lidí v naší kanceláři,“ říká ředitelka nadace Alena Kozáková. „Pro rok 2021 jsou vyčleněny zhruba stejné prostředky jako v roce minulém a budeme se snažit podpořit co největší možné množství zájemců o podporu. Samozřejmě, stejně jako v minulém roce, počítáme i s tím, že se akce mohou v termínech přesouvat a budeme v tom pořadatelům vycházet vstříc, aby i v takovém případě mohli schválené příspěvky využít.“

Nadace v minulých letech přispěla, i s podporou svých partnerů, na obnovu mnoha plzeňských památek. Od restaurování Alšových sgrafit, přes obnovu některých plzeňských ulic, sochařské výzdoby města, věžních hodin katedrály a dalších částí katedrály až např. po osvětlení hradu Radyně. Byly ale také např. restaurovány vzácné tisky, značné prostředky směřovaly i do obou plzeňských synagog a celkový výčet by byl mnohem delší. „Na to bychom chtěli navázat i v letošním roce podporou obnovy drobných památek. Do 31. března je možné zažádat o příspěvek na obnovu drobných movitých i nemovitých památek. Žádosti s přesnými podmínkami je opět možné získat na webových stránkách nadace.“


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: