Foto: ZČU

Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání přihlášek ke studiu

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané šířením nemoci COVID-19 prodlužují zatím čtyři fakulty Západočeské univerzity v Plzni termín, dokdy mají uchazeči o studium odevzdat přihlášku. Fakulta aplikovaných věd posunula termín pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na 14. dubna, Fakulta právnická stanovila pro všechny uchazeče nový termín na 15. dubna, Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií prodloužily lhůtu na 30. dubna.

O dva týdny, konkrétně na 14. dubna, prodlužuje termín přijímání přihlášek Fakulta aplikovaných věd ZČU. Změna se týká pouze bakalářského studia. Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu navazujících magisterských programů zůstávají v platnosti. Pro zájemce o programy nabízené v rámci sdruženého studia s Fakultou pedagogickou tedy nadále platí termín 25. května a uchazeči o studium ostatních navazujících magisterských programů Fakulty aplikovaných věd odevzdávají přihlášky do 8. června.

Odborníci z Fakulty elektrotechnické ZČU se podíleli na vývoji respirátoru CIIRC RP95

Také pro přihlášení ke studiu na Fakultě právnické ZČU se termín pro odevzdání přihlášky posunul přibližně o dva týdny, a to na 15. dubna. Změna se týká přihlášek do bakalářského studijního programu Právní specializace, navazujícího magisterského programu Veřejná správa i magisterského programu Právo a právní věda. Fakulta právnická využívá v rámci přijímacího řízení výsledky uchazečů z Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), přičemž se vždy započítává nejlepší výsledek, kterého uchazeč dosáhl. Fakulta plně respektuje nové termíny NSZ a bude tak brát v úvahu výsledky za období od 1. prosince 2019 do 30. června 2020.

Termín podání přihlášky do bakalářských i navazujících magisterských programů o měsíc prodloužila Fakulta zdravotnických studií ZČU. Nově tedy platí termín 30. dubna. O měsíc se posouvá také termín přijímacích zkoušek. Ty se tak uskuteční 14. a 15. července, náhradní termín byl vypsán na 22. července.

Také Fakulta filozofická umožnila uchazečům podávat přihlášky ke studiu o měsíc později, než bylo stanoveno původně, tedy do 30. dubna. Zároveň je také stále otevřena možnost vypsání druhého kola přijímacího řízení.

Podrobné informace najdou zájemci o studium na webových stránkách fakult.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: