Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Nová pracovní skupina má v Plzni řešit problematiku lidí bez domova

Rada města Plzně jmenovala členy pracovní skupiny pro řešení problematiky lidí bez domova v souvislosti s realizací studie Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? a zpracování Koncepce řešení bezdomovectví na území města Plzně.

Úkolem pracovní skupiny je participovat na realizaci výzkumné studie a z výstupů a navržených opatření vytvořit Koncepci řešení bezdomovectví na území města Plzně. Garantem a vedoucím pracovní skupiny je doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. vedoucí katedry sociologie na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

„Problematika bezdomovectví není jednoduchá, protože zasahuje do celé řady oblastí: sociálních a adiktologických služeb, dodržování veřejného pořádku, bytové politiky, veřejného prostranství, zdravotnictví a dalších oblastí. Pracovní skupina je složena z odborníků na jednotlivé oblasti. Veškerá nastavovaná opatření v jednotlivých segmentech by měla na sebe vzájemně navazovat a doplňovat se. Problematika bezdomovectví je velmi silným tématem plzeňské veřejnosti, proto budou postupně představovány dílčí výstupy a návrhy řešení. Snahou všech zainteresovaných subjektů je nastavit soubor opatření, která by byla efektivní a ze strany plzeňské veřejnosti přijatelná,“ řekl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: