Vizuál k výstavě.

Nová výstava Všeho do času… (1788–1918) v ZČM

Slavnostní zahájení nové výstavy Všeho do času… (1788–1918), která se uskuteční  v rámci 38. ročníku festivalu Smetanovské dny na téma Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století, proběhne v pátek 23. 2. 2018 v 18.00 hodin v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

Odborně uchopit a představit abstraktní veličiny formou výstavy hmotných artefaktů je vždy nadmíru složité. Fenomén času a časovosti zaměstnával mysli teologů, filosofů a vědců od nepaměti. Dítětem židovsko-křesťanská tradice, ovlivněné antickou filosofií, byl čas lineární, směřující od počátku ke konci, na jehož pozadí se odehrávaly nejen individuální životní příběhy, ale také přelomové dějinné události vznikajících a zanikajících pospolitostí, obcí, měst či neustále se proměňujících státních útvarů. I přes zdánlivou neměnnost a univerzalitu lineárního času, procházelo jeho vnímání jednotlivci či nejrůznějšími sociálně-kulturními společenstvími výraznými proměnami. Na rozdíl od života obyvatel měst, „přešlapoval“ život venkovských obyvatel často na pomezí mezi časem lineárním a časem cyklickým. A díky těsné provázanosti s přírodními cykly nerespektoval ani pevně stanovené kalendářní předěly. Výstava si klade za cíl prostřednictvím hmotných dokladů přiblížit víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých oblastech; poukázat na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblížit nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Autoři scénáře: Mgr. Tomáš Bernhardt, Mgr. Marie Mušková, Mgr. Ludmila Kotorová, Mgr. Jindřich Mleziva, Mgr. Nela Štorková, Mgr. Luděk Krčmář, PhDr. Miroslav Hus, Iva Tománková
Kurátor výstavy a autor textu: Mgr. Michal Chmelenský

Všeho do času… (1788–1918)
24. 2. – 9. 9. 2018, výstavní sál č. 2
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: