Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Na Borech přibydou parkovací stání, přípravné práce začnou už v březnu

Více než padesát nových parkovacích stání vznikne v ulici Edvarda Beneše na Borech podél Fakultní nemocnice Plzeň. Současně se na tomto místě zrekonstruují chodníky, dojde také ke změně veřejného osvětlení a přeložce kabelů. Na místo 28 stávajících stromů, které musí automobilům ustoupit, se vysadí 31 nových.

„S nedostatkem parkovacích míst se dlouhodobě potýká v podstatě celá Plzeň. Ve třetím městském obvodu se snažíme každým rokem jejich počet navyšovat. Jako první se v letošním roce realizuje celkem 52 parkovacích stání v ulici Edvarda Beneše v úseku od Stehlíkovy ulice po ulici 17. listopadu,“ uvádí starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Projektovou dokumentaci nechala zpracovat Správa veřejného statku města Plzně. Ve stejném úseku je navržena také rekonstrukce současného chodníku a vjezdů do areálu nemocnice.

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vykácení osmadvaceti stromů, konkrétně jde o Pajasan žlaznatý. Kácení se uskuteční v době vegetačního klidu v předpokládaném termínu mezi 7. a 31. březnem 2023. Jedná se o stromy s defektem, jejichž kořenový systém je narušený a jsou tak potencionálně nebezpečné pro kolemjdoucí. Po dokončení prací je nahradí jedenatřicet nově vysázených jilmů.

Plánek
Zdroj: ÚMO 3 / Mapy.cz

Stavební práce si vyžádají přeložku veřejné komunikační sítě, pod navrženým parkovacím pruhem totiž nyní vedou telekomunikační kabely.

„V souvislosti s parkovacími místy dojde také ke zrušení stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v místech budoucích stání. Lampy se přesunou na trakční vedení na druhé straně vozovky. Samotná realizace parkovacího pruhu by měla začít od 1. července, hotovo by pak mělo být do konce letošního roku,“ dodává 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Zdroje: ÚMO 3

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: