Ilona Mauritzová. Foto: Plzeňský kraj

Novou hejtmankou Plzeňského kraje je Ilona Mauritzová

Ilona Mauritzová (ODS) byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje zvolena novou hejtmankou. Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy rady a předsedy výborů.

Mým cílem je pracovat pro občany Plzeňského kraje bez ohledu na to, koho při volbách podpořili,“ uvedla po zvolení hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová ve svém projevu. Zmínila také důležitost sounáležitosti zejména v situaci, kdy čelíme současné epidemické situaci. Prioritou nového vedení bude zejména boj s koronavirem a ochrana těch nejzranitelnějších.

V devítičlenné radě spolu s hejtmankou Ilonou Mauritzovou usedne Josef Bernard, Pavel Čížek, Pavel Hais, Pavel Karpíšek, Marcela Krejsová, Rudolf Salvetr, Rudolf Špoták a Marek Ženíšek. Zastupitelé také zvolili předsedy výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje a členy Finančního výboru. Po jednání zastupitelstva se sešla nově zvolená Rada Plzeňského kraje, aby zvolila gesce jednotlivých členů rady.

Gesce členů Rady Plzeňského kraje:

 • doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka kraje – oblast zdravotnictví, bezpečnost, krizové řízení a marketing (uvolněna pro výkon funkce)
 • Ing. Josef Bernard – náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje (uvolněn pro výkon funkce)
 • Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmanky pro oblast dopravy (uvolněn pro výkon funkce)
 • Pavel Hais – náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup (neuvolněn pro výkon funkce)
 • Ing. Mgr. Pavel Karpíšek – náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku (neuvolněn pro výkon funkce)
 • Mgr. Rudolf Salvetr – náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu (neuvolněn pro výkon funkce)
 • Rudolf Špoták – náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí (uvolněn pro výkon funkce)
 • PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. – náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče (uvolněn pro výkon funkce)
 • JUDr. Marcela Krejsová – členka rady pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání (uvolněna pro výkon funkce)

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje byli zvoleni předsedové výborů.

Uvolnění předsedové výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje:

 • Výbor pro zdravotnictví – MUDr. Richard Pikner, Ph.D
 • Výbor pro dopravu – Mgr. Jan Šašek
 • Výbor pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti – Mgr. Radka Trylčová
 • Výbor pro regionální rozvoj – Ing. Michaela Opltová
 • Výbor pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – Ing. Libor Picka
 • Výbor pro digitalizace, IT a Otevřený kraj – JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
 • Finanční výbor – Mgr. Jiří Pek
 • Kontrolní výbor – Petr Vanka

Neuvolněných předsedové výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje:

 • Výbor pro veřejné zakázky – Eva Trůková
 • Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing – Michal Šašek
 • Výbor pro investice a majetek – Ing. Jiří Hanousek
 • Výbor pro sociální věci – Bc. Jitka Kylišová
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Ing. Vladimír Tichý
 • Výbor pro sport – Jiří Uhlík, MBA

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: