Park za Plazou. Foto: MMP

Park za OC Plaza se otevře veřejnosti v novém

Plzeňanům se otevírá zrevitalizovaný park za OC Plzeň Plaza, který byl od počátku prosince minulého roku uzavřen. Místo, kde se konají větší městské akce, prošlo úpravami. V centrální části parku vznikla multifunkční zpevněná plocha s osvětlovací sestavou, plochu parku lemuje okružní mlatová cesta pro pěší, ze které lze po schodech dojít až k řece, a uprostřed je asfaltový okruh pro in-line bruslaře. Stavbu za 46,3 milionu korun včetně DPH zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně.

„V centrální části parku vznikla plocha s jedinečným osvětlovacím systémem, který bude možné využít při sportovních i kulturních akcích. Další úpravy, jako je vybudování dvou okruhů (pro pěší a pro in-line bruslaře) i pobytové schody k řece, pak ocení hlavně běžní návštěvníci parku,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář. Podle jeho slov vznikl nový prostor s charakterem parku vhodným jak pro rekreaci, tak pro veřejné akce různého charakteru. „Vznikla tu také tři nová hřiště, zázemí pro volnočasové aktivity, lavičky a herní prvky pro děti,“ dodal primátor. V parku je teď 31 nových sloupů veřejného osvětlení kolem in-line dráhy a hlavní cesty. Na 126 světel, která mohou měnit barvu, lemuje obvod multifunkční plochy uprostřed parku. Samotnou plochu pak světelnými kužely osvětluje 44 LED světel na lanech a dalších 30 LED světel na sloupech multifunkční plochy.

Parkový prostor za řekou Mží za OC Plzeň Plaza sloužil dříve jako výstavní plocha plzeňského výstaviště Ex-Plzeň. S výstavbou areálu OC Plaza se charakter využití postupně měnil. V posledních letech ho město využívalo k pořádání větších sportovních i kulturně zábavních akcí, z nichž nejznámější je asi Sportmanie. „Věříme, že svoje využití najde park i v budoucnu. Je to krásné místo a já jsem moc ráda, že se podařilo ho takhle oživit,“ řekla starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová.

Park za Plazou
Park za Plazou. Foto: MMP

„V parku zůstaly vzrostlé starší zdravé stromy poskytující lidem v létě příjemný stín, nové stromy byly vysazeny částečně již na jaře, zbytek pak zahradníci zasadí na podzim. Jde celkem o 88 nových stromů, z nichž většinu tvoří javory, duby, jasany a borovice. To jsou domácí tzv. kosterní dřeviny vytvářející základ stromového porostu, tedy dřeviny, které se dožívají dlouhého věku. Jsou doplněny plnokvětými třešněmi a příjemně vonícími lípami. Pro barevnost hlavně na podzim pak jsou v parku také americké javory, břestovec, zmarličníky a okrasné jabloně,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a dodal: „Věříme, že tím zakládáme trvale zelenou oázu v centru města, kterou ocení i naše děti a vnuci, podobně jako se my teď těšíme například z aleje Kilometrovka.“

Na základě plánovaného rozpočtu byla revitalizace rozdělena do dvou etap. Během té první došlo k revitalizaci zeleně. Nejprve byly okrajové části parku vyčištěny od invazivních bylin a náletových dřevin. Vznikly nové zelené plochy s trvalkami a byly vysazeny nové stromy. „Změnila se také síť cest. Stávající cesty umožňující průchod a průjezd cyklistům areálem od OC Plzeň Plaza, od Lochotínské lávky i z Lochotínské ulice zůstaly zachovány,“ popsala Jana Pechová, která měla na Správě veřejného statku města Plzně projekt na starosti.

První z objektů modernizované vozovny v Plzni už slouží svému účelu - fotky

„Do parku bylo osazeno celkem 21 laviček, 15 odpadkových košů a herní prvky, vše v provedení, které by mělo být nejen estetické, ale i odolné vůči vandalům,“ doplnila vedoucí oddělení urbanistické zeleně Hana Hrdličková ze Správy veřejného statku města Plzně. Park zůstává rovinnou travnatou rekreační plochou se stromy solitérními i těmi rostoucími ve skupinách. V okolní ploše parku byly zachovány některé stávající zpevněné plochy určené pro sport a pořádání různých akcí. Malý amfiteátr může po obnově dál sloužit návštěvníkům.

Práce začaly 3. prosince 2021 a se zimní pauzou skončily v těchto dnech. Zbývá už jen na podzim vysadit zbytek stromů. Areál celého parku je opět otevřený a umožňuje denně průchod pěším a průjezd cyklistům.

Ve druhé etapě obnovy, která zatím není časově vymezená, dojde na realizaci zahloubeného skateparku ve východní části lokality, který nahradí ten stávající. Uvažuje se také o realizaci vodovodu s pítkem a tím zajištění zdroje pitné vody pro další aktivity v parku a s vybudováním piknikových míst s grily.

Galerie:

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: