Grafika: Plzenoviny.cz

Na zmírnění dopadů koronavirové krize dalo město už přes 100 milionů korun

Zmírnění negativních dopadů koronavirové krize, nákup ochranných pomůcek a bezpečnostní opatření s tím související stály Plzeň za loňský a letošní rok už přes 100 milionů korun. O dalších zhruba 30 milionů korun město přišlo kvůli výpadku příjmů z parkovného, ze správních a dalších poplatků, tedy z oblastí, do nichž zasáhly lockdown a celorepubliková omezení proti šíření covid-19. Ukazuje to bilance, již představil radní Plzně David Šlouf zastupitelům.

„Už vloni v dubnu jsme schválili záměr podpory ze strany města. Například jsme lidem začali odpouštět či snižovat nájemné z našich bytů i nebytových prostor, posouvali splatnosti poplatků, existenčně ohroženým sportovním klubům a kulturním organizacím jsme poskytovali finanční pomoc, sanovali jsme propad příjmů našich organizací a podobně,“ přiblížil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Například desítky milionů korun dala Plzeň na podporu svých příspěvkových organizací, které pandemie téměř paralyzovala. „Jejich rozpočty jsme v souvislosti s koronavirovou krizí museli posílit o 20,7 milionu korun. Nejvyšší podpora ve výši 16,4 milionu korun šla zoologické zahradě, a to konkrétně na kompenzaci výpadků příjmů z tržeb a sanaci vyšších nákladů na dezinfekci. Příspěvkové organizace v oblasti kultury využily na krytí výpadku svých příjmů podporu státních dotačních programů. Výpadky příjmů byly sanovány z rozpočtu města také základním školám, kdy jsme jim navýšili provozní příspěvky o 3,5 milionu korun,“ vysvětil.

FN Plzeň hledá nové dárce krevních destiček. Pomůžete pacientům s leukémií?

Peníze na zmírnění negativních vlivů pandemie poskytlo město také příjemcům svých dotací, neziskovému sektoru poskytujícímu sociální služby, existenčně ohroženým sportovním klubům a kulturním organizacím. V roce 2020 bylo z rozpočtu města vynaloženo 20,5 milionu korun, v roce 2021 (k 30. 9. 2021) dalších 6,5 milionu korun. Největší objem prostředků byl směřován na podporu v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti.

U nájmu svých nebytových prostor město poskytlo v roce 2020 slevy v celkovém objemu 9,5 milionů korun, v letošním roce k 30. září pak 1,2 milionu korun.

Podpora se týkala i sektoru cestovního ruchu. Město úplně zrušilo povinnost vybírat místní poplatek z pobytu a těm, kteří jej odvedli, jej formou daru vrátila. Rozpočet města tak přišel o zhruba čtyři miliony korun. Součástí opatření bylo například i prodloužení splatnosti poplatku za komunální odpad či prodloužení platnosti parkovacích karet.

Při povodních v srpnu 2002 protékala Plzní tisíciletá voda

Dále se město aktivně podílelo i na zajištění dalších bezpečnostních opatření a na nákupu ochranných pomůcek, a to nejen pro potřeby úřadů a zřízených příspěvkových organizací, ale i pro organizace neziskového sektoru působící v prostředí měst. Na nákup ochranných pomůcek (roušky, látky, dezinfekce) a zajištění bezpečnostních opatření (krizová centra, evakuační centra pro lidi bez domova, zajištění testů, bezpečnostní úpravy prostor úřadu) bylo ke dni 30. září 2021 vynaloženo z rozpočtu města celkem 52,2 milionu korun.

V průběhu let 2020 a 2021 vedla Plzeň také řadu motivačních kampaní. Jednalo se například o kampaň na pomoc seniorům s dodáním roušek, kampaň nazvanou „Plzeňáci děkujeme,“ kampaň „Plzeňáci, společně to zvládneme.“ Celkové náklady realizace aktivit činily 2,5 milionu korun.

Všechny výpadky příjmu rozpočtu, které způsobila pandemie, pokryla Plzeň z vlastních zdrojů, nemusela si brát žádný úvěr. Využilo hlavně peníze z přebytku hospodaření za rok 2019 a zdroje kumulované ve fondech města. „Navíc se podařilo nalézt finanční krytí pro zvýšené náklady či poskytnutí podpory na řešení negativních dopadů koronavirové krize v prostředí města Plzně,“ dodal David Šlouf.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: