Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plzeň novelizovala vyhlášku o poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Plzně schválilo novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Důvodem změny vyhlášky je uvedení do souladu s novelizovaným zákonem o místních poplatcích od 1. 1. 2021. Zásadní změnou je nově úhrada poplatku ze psů starších třech měsíců, a to dle dikce zákona o místních poplatcích.

„Město Plzeň vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů v roce 2004 s účinností od 1. ledna 2005. Vyhláška byla pětkrát novelizována, poslední novela je z důvodu uvedení do souladu s novelou zákona od letošního roku. Stěžejní změnou vyhlášky je nově úhrada ze psů starších třech měsíců, dosud se poplatek platil ze psů starších šesti měsíců. Tato povinnost přímo vyplývá ze zákona a město si ji nemůže upravit jinak,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf a doplnil, že nově bylo rozšířeno osvobození od poplatku na ty držitele psa, jenž slouží složkám integrovaného záchranného systému, kteří jsou využíváni k záchranným a likvidačním pracím.

Další změnou je specifikace poplatníka, jímž je fyzická nebo právnická osoba, která drží psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města. „Poplatek ze psů tak dopadá nejen na fyzické osoby s přihlášeným trvalým pobytem na území města, ale nově i na další fyzické osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích, a to jest cizince, kteří mají povolený trvalý pobyt, nebo kteří na území České republiky pobývají přechodně po dobu delší než tři měsíce, nebo kteří jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadateli o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo cizince kterým byla udělena mezinárodní ochrana, nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců,“ doplnila Taťána Vítová, vedoucí Odboru účtování a daní Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.

Do znění vyhlášky Plzně o poplatku ze psů byla zapracována nová zákonná roční sazba 200 korun za jednoho psa pro osoby starší 65 let. Dosavadní sazba 200 korun za jednoho psa pro držitele psa, kterým je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodů, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu zůstává. Pro osoby starší 65 let již není nutné prokazovat sníženou sazbu jakýmkoli dokladem.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: