Festival na ulici 2022. Foto: M. Juha

Plzeňané jsou s kulturou ve městě spokojeni, postrádají ale kvalitní koncertní sál

Město Plzeň prostřednictvím veřejného průzkumu zjišťovalo, jak jsou jeho obyvatelé spokojeni s kulturní nabídkou. Výsledky jsou vzhledem k uplynulým dvěma letům velmi příznivé, 92 procent dotazovaných je spokojeno s kulturou v Plzni. Nejvíce lidé vyjádřili spokojenost s divadly, akcemi ve veřejném prostoru a s pestrostí kulturní nabídky. Naopak nedostatky vidí v četnosti koncertů známých českých a zahraničních interpretů a postrádají v Plzni kvalitní koncertní sál.

Nejspokojenější s kulturní nabídkou jsou nejmladší respondenti (15–19 let) a senioři, podíl nespokojených se nejvíce projevil ve věkové kategorii 30–39 let. Nejvíce v Plzni v oblasti infrastruktury postrádají kvalitní koncertní sál, moderní galerii a kulturní dům, nejčastěji si dotázaní přáli rekonstrukci KD Peklo.

Opomenuta nebyla ani festivalová nabídka, nejčastěji lidé navštěvují Festival na ulici či Divadelní léto pod plzeňským nebem. Ve věkové skupině 20–49 let je nejoblíbenějším festivalem Pilsen Busking Fest, u respondentů ve středním věku Mezinárodní festival DIVADLO. Mezi nejoblíbenější kulturní zařízení patří plzeňská divadla (Divadlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Divadlo Pluto a Divadlo Dialog), Měšťanská beseda, kina a Papírna či Moving Station, u nejmladších respondentů DEPO2015. Mezinárodní potenciál kultury shledávají dotázaní nejvíce u Slavností svobody, Plzeňské filharmonie, Divadla J. K. Tyla a Mezinárodního festivalu DIVADLO.

busking fest
Foto: Pilsen busking fest

Průzkum se zaměřil i na zjišťování překážek, které lidem brání navštívit akce či kulturní zařízení. Nejčastěji šlo o nedostatek času a financí. 34 procent respondentů uvedlo, že kulturní akce nenavštěvuje stejně často jako před pandemií covidu-19. Téměř polovina (46 procent) vyjíždí alespoň jednou za tři měsíce za kulturní nabídkou mimo Plzeň. A 63 procent dotázaných navštěvuje kulturní akce v Plzni alespoň jednou za měsíc, 17 procent dokonce alespoň jedenkrát v týdnu,.

Názory občanů zjišťoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který dotazníkové šetření realizoval společně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy letos v létě od května do srpna. Celkem bylo získáno 1090 vyplněných dotazníků, jejichž respondenti představují reprezentativní vzorek obyvatel Plzně dle kvótního výběru podle stávající struktury obyvatel města, zkoumána byla populace ve věku od 15 let.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: