Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeňský kraj se výrazně podílí na zlepšení dopravní infrastruktury na území města Plzně

Po řadě úspěšně zrealizovaných projektů přispívajících ke zlepšení dopravní infrastruktury v Plzni začne za velkého přispění Plzeňského kraje výstavba druhé etapy městského okruhu města Plzně a několik dalších dopravních staveb.

Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví cca 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr vynakládá Plzeňský kraj na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky. 

Z nedávné minulosti si můžeme připomenout dvě největší investiční stavby, na kterých se Plzeňský kraj podílel (s využitím dotačních prostředků EU) částkou více jak 880 milionů korun. Jednalo se o realizaci první etapy městského okruhu (nyní ulice Regensburská), která spojila ulice Domažlická (Nová Hospoda) a Chebská (Křimice), a o rekonstrukci Jateční ulice, jejíž součástí byla i výstavba nového mostu přes řeku Berounku. 

V roce 2019 se na území města Plzně připravují nebo již realizují další stavební investice, opět za výrazného přispění z rozpočtu Plzeňského kraje. Nejvýznamnější z nich je druhá etapa městského okruhu, která spojí ulice Chebská (Křimice) a silnici I/20 ve směru na Karlovy Vary (Košutka). „Zde Plzeňský kraj předpokládá investici ve výši 1,8 miliardy korun. Tato největší stavba na území města Plzně by měla být zahájena v roce 2019 a dokončena v průběhu roku 2022,“ uvádí náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. 

Dalšími neméně významnými a finančně náročnými projekty na území města Plzně, které se v současné době realizují, jsou: 

  • Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné Chrástecká 2. etapa, kde se Plzeňský kraj na investici podílí částkou ve výši 54 miliony korun; jedná se o společnou stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Plzní
  • II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu. Zde Plzeňský kraj plánuje vynaložit finanční prostředky ve výši 31 milion korun; jedná se o společnou stavbu Správy veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň
  • Rekonstrukce Dlážděné ulice včetně okružní křižovatky a silnice III/18032 v Radobyčicích; jedná se opět o společnou stavbu s městem Plzní, na kterou samotný Plzeňský kraj vynaloží přes 15 milionů
  • Silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října, III. část, okružní křižovatka; společná investice s městem Plzní; Plzeňský kraj se spolupodílí částkou ve výši 20 milionů korun

Plzeňský kraj, převážně opět s městem Plzní, připravuje i další investiční projekty. Jsou to například:

  • Rekonstrukce Červenohrádecká  II. a III. etapa
  • Silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října
  • Tyršův most – Radobyčice
  • Rekonstrukce silnice III/18019 Sušická ulice
  • Rekonstrukce mostů 605-059.1 a 059.2 Vejprnická ulice včetně lokálních celoplošných oprav

Předpokládané investiční náklady Plzeňského kraje na tyto další projekty budou ve výši 316 milionů korun.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: