Plzeňský kraj se výrazně podílí na zlepšení dopravní infrastruktury na území města Plzně

Po řadě úspěšně zrealizovaných projektů přispívajících ke zlepšení dopravní infrastruktury v Plzni začne za velkého přispění Plzeňského kraje výstavba druhé etapy městského okruhu města Plzně a několik dalších dopravních staveb.

Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví cca 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr vynakládá Plzeňský kraj na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky. 

Z nedávné minulosti si můžeme připomenout dvě největší investiční stavby, na kterých se Plzeňský kraj podílel (s využitím dotačních prostředků EU) částkou více jak 880 milionů korun. Jednalo se o realizaci první etapy městského okruhu (nyní ulice Regensburská), která spojila ulice Domažlická (Nová Hospoda) a Chebská (Křimice), a o rekonstrukci Jateční ulice, jejíž součástí byla i výstavba nového mostu přes řeku Berounku. 

V roce 2019 se na území města Plzně připravují nebo již realizují další stavební investice, opět za výrazného přispění z rozpočtu Plzeňského kraje. Nejvýznamnější z nich je druhá etapa městského okruhu, která spojí ulice Chebská (Křimice) a silnici I/20 ve směru na Karlovy Vary (Košutka). „Zde Plzeňský kraj předpokládá investici ve výši 1,8 miliardy korun. Tato největší stavba na území města Plzně by měla být zahájena v roce 2019 a dokončena v průběhu roku 2022,“ uvádí náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. 

Dalšími neméně významnými a finančně náročnými projekty na území města Plzně, které se v současné době realizují, jsou: 

  • Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné Chrástecká 2. etapa, kde se Plzeňský kraj na investici podílí částkou ve výši 54 miliony korun; jedná se o společnou stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Plzní
  • II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu. Zde Plzeňský kraj plánuje vynaložit finanční prostředky ve výši 31 milion korun; jedná se o společnou stavbu Správy veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň
  • Rekonstrukce Dlážděné ulice včetně okružní křižovatky a silnice III/18032 v Radobyčicích; jedná se opět o společnou stavbu s městem Plzní, na kterou samotný Plzeňský kraj vynaloží přes 15 milionů
  • Silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října, III. část, okružní křižovatka; společná investice s městem Plzní; Plzeňský kraj se spolupodílí částkou ve výši 20 milionů korun

Plzeňský kraj, převážně opět s městem Plzní, připravuje i další investiční projekty. Jsou to například:

  • Rekonstrukce Červenohrádecká  II. a III. etapa
  • Silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října
  • Tyršův most – Radobyčice
  • Rekonstrukce silnice III/18019 Sušická ulice
  • Rekonstrukce mostů 605-059.1 a 059.2 Vejprnická ulice včetně lokálních celoplošných oprav

Předpokládané investiční náklady Plzeňského kraje na tyto další projekty budou ve výši 316 milionů korun.

Úvodní foto je ilustrační.
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz

 
Přidat na Seznam.cz