Kresba monotyp 1992 c. Zdroj: ZČG

Podtrženo: Výstava prací Luboše Drtiny

ZČG přes léto představuje osobnost, které významně ovlivnila a ovlivňuje užitou, především knižní grafiku. Výstava Luboše Drtiny je nejen výběrový  přehledem jeho dosavadní tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znakůa obrazův užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.

Luboš Drtina (nar. 1963) pochází z Vysočiny, kraje na pomezí jihovýchodních Čech a jihozápadní Moravy, který se vyznačuje intenzivní atmosférou a specifickým kulturním charakterem (mj. se zde, v obci Kaliště, narodil v roce 1860 skladatel Gustav Mahler). Luboš Drtina se do tohoto kraje po dlouholetém působení v Praze vrátil a v posledních letech zde opět žije a pracuje.

V letech 1978–1982 studoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze. V druhé poloviněosmdesátých let se věnoval samostatné výtvarné tvorběa živil se manuálněv příležitostných zaměstnáních (kotelník, čerpač, myčoken), podobnějako řada svobodomyslných lidí, pro které byla v poměrech tzv. normalizace v Československu podstatná společenská a osobní nezávislost. Po „sametové revoluci“ pracoval na počátku devadesátých let jako grafik pro někdejší undergroundový časopis V_o_k_n_o_ _a začal upravovat knihy pro hodnotovězaměřená nakladatelství vznikající v nových demokratických poměrech. V letech 2003–2013 byl odborným asistentem v ateliéru Tvorba písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se v roce 2011 habilitoval.

Luboš Drtina se zabývá knižní úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů, výstavních expozic, autorských knih, úpravou CD a volnou grafickou tvorbou. Od roku 1990 navrhuje knižní úpravy a ilustrace pro řadu nakladatelství (Pražská imaginace, ERM, Eminent, Thyrsus, Paseka, Vokno, Volvox Globator, Nakladatelství Franze Kafky, Meander, Mladá fronta, Galén, Baobab, Akropolis, Academia, Argo a další). Graficky upravil přes 600 knižních titulů. Od roku 2003 vydává pod značkou asterisku vlastní bibliofilskou edici, v nížvyšlo jižvíce neždvacet svazků.

Drtina je pro současnou českou knižní tvorbu referenční osobností. Jeho precizní a výrazověnezaměnitelné grafické úpravy a ilustrace knih citlivěreflektují literární hodnotu upravovaných titulůa současněvycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Komplexní zpracování těchto knih zahrnuje typografickou úpravu, ilustrace a někdy i rukodělněrealizovanou fyzickou podobu svazku a má charakter samostatného tvůrčího činu. Knižní úpravy a ilustrace Luboše Drtiny vyznačuje těsný vztah k vybraným literárním textům, především poezii a mýtopoetickým jazykovým útvarům.

Volná tvorba z druhé poloviny osmdesátých let je zásadní oporou Drtinovy ilustrační a typografické práce. Zde si autor vypracoval rukopis a charakteristické tvarové formulace, ježmají dadaistické kořeny, souvisejí s morfologií Jeana Arpa a tvorbou skupiny COBrA, mají však i rys sugestivní hlubinné výrazové psychologie formy-znaku, ježje fascinujícím odkazem Paula Kleea. Jde v zásaděo grafický znak, který je vždy znovu nabit energií a asociativní silou. Drtinovu užitou grafickou a knižní tvorbu představuje výstava a k ní vydaná publikace jak v jejích kvalitách, tak i v mimořádném rozsahu a rozmanitosti.

Invenční uspořádání nanejvýš rozmanitého „materiálu“ (knihy, autorské knihy, grafické práce, ilustrace, volná tvorba) dbá na maximální přirozenost prezentace prací v jednotlivostech i celku a spolu s intervencemi autorských vizuálních znakůa textů, aplikovaných na stěnách, přetváří konvenční formu výstavy ve svébytný komorní „gesamtkunstwerk“.

K výstavěvydala Západočeská galerie v Plzni stejnojmennou publikaci s texty Davida Bartoně, Karla Halouna a Petra Jindry.

PODTRŽENO
Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
25. května – 26. srpna 2018


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru