Přilehlou roklí protéká bezejmenný potok.

Přilehlou roklí protéká bezejmenný potok.