Foto: PR výstavy

Západočeské muzeum v Plzni zve na unikátní virtuální cestu do ztracených zemí

Západočeské muzeum v Plzni v termínu od 8. do 28. prosince 2022 představí unikátní výstavu prezentující archeologické dědictví slovenského Dunajského regionu pomocí digitálních technologií. Výstava bude umístěna do stálé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie.

U obce Rankovce, která leží severovýchodně od Košic, se podařilo archeologům objevit unikátní pohřebiště z období druhé poloviny 2. století a první poloviny 3. století našeho letopočtu. Provedený výzkum přinesl cenné poznatky o tzv. przeworské kultuře. Odkryto bylo více než 50 hrobů, ve kterých se kromě předmětů denní potřeby našly také vzácné artefakty, jako je výzbroj, meče a štíty bojovníků. Vzácnost těchto nálezů umocňuje i to, že nejde jen o lokální produkty, ale také importy z Římské říše.

Příběhy minulosti: Virtuální cesta do ztracených zemí
Foto: PR výstavy

Na základě nalezených artefaktů se archeologové pokusili rekonstruovat život tehdejších lidí, kteří se živili především zemědělstvím a chovem domácích zvířat. Na tehdejší poměry vynikali vyspělou řemeslnou výrobou. Zvláštní postavení pak měli bojovníci.

K zajímavějšímu poznávání historie v současné době přispívají moderní technologie. Díky 3D brýlím mohou návštěvníci v rámci této výstavy nahlédnout do prostředí pohřební slavnosti Germánů a poznat využití nálezů z pohřebiště v Rankovcích v každodenním životě. Speciální aplikace pak umožní návštěvníkům vyzkoušet si práci archeologa.


Příběhy minulosti: Virtuální cesta do ztracených zemí

Západočeské muzeum v Plzni, expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie, Kopeckého sady 2, Plzeň
8. 12. – 28. 12. 2022, otevřeno úterý až neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Zdroj: ZČMo

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: