Pulzování – novinka ve slovníku Čechů

Anglicismy se v českém jazyce rozšiřují stále ve větší míře. Jsou to slova, fráze nebo gramatické konstrukce, které jsme jednoduše převzali. Jejich použití je naprosto běžné a často vyskytuje v oblastech jako je móda, technologie, marketing, sport nebo třeba zábava. Některé anglicismy se užívají tak moc, že se staly součástí běžné mluvy a velké množství lidí si už ani neuvědomuje, že slova původně z češtiny nepochází. Příkladem pro tento případ je třeba hokej, fotbal, esej nebo šok. Dnešní doba je ale spíše spojena s výrazy modernějšího rázu. Některá z nich souvisí s činnostmi, které naši předkové ani neznali, jako je například jízda na skateboardu a nebo používání PULZE. Zařazení nadbytečných slov jako know-how, random, prime time či hype však stále zvedá spoustu lidí ze židle, a někteří je dokonce označují za parazity.

Slovník mladé generace?

Asi nikoho nepřekvapí, že anglicismy často používají především příslušníci generace Z a mileniálů. Pro ty je více než v pořádku zmiňovat vedle cizích výrazů v běžném rozhovoru i zkratky. Mezi ty může patřit například FYI (for your information), IMO (in my opinion) nebo LOL (laughing out loud). Slova často přebírají z online prostoru, ve kterém jsou angličtině vystaveni asi nejvíce.

Skloňujeme česky, ale v jiném jazyce

Další oblastí v rámci gramatiky je pak používání české větné stavby a skloňování, ale za pomoci cizích slovíček. Jako typický příklad této invaze by se dala uvést věta: „Chatovali jsme až do půlnoci.“ Tu by pravděpodobně použil unavený student. Větu „Pulzování je teď moderní!“ by zase mohl použít nějaký chytač trendů v oblasti elektroniky značky PULZE. Fenomén zařazování cizích slov do českých vět starším lidem často vadí. Je to ale součást vývoje jazyka, kterou už pravděpodobně nikdo nezastaví.

Co dnes hraje prim?

Příklady slov, která jsou v rámci mluvy běžná:

  • Vibe: Nálada nebo pocit z nějaké věci, osoby či události.
  • Top: Nejlepší možná kvalita.
  • Feedback: Zpětná vazba.
  • Chatování: Výměna zpráv přes příslušné aplikace.
  • Deadline: Poslední možný termín odevzdání nebo splnění úkolu.
  • Pulzování: Užívání elektronického přístroje PULZE.

Jak už je zmíněno výše, anglicismů se vyskytuje opravdu hodně a je třeba si uvědomit, že jejich nadužívání může mít negativní dopad na rozvoj českého jazyka a v nejhorším případě i vést ke ztrátě jeho identity. Proto je důležité používat je s rozmyslem a v souladu s předpisy češtiny.

Autor: Elena Gottfried

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru