Foto: ZČU

ZČU opravila památkově chráněné sídlo Fakulty filozofické v centru Plzně

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dokončila rekonstrukci sídla Fakulty filozofické – rohový městský dům spojující ulice Sedláčkovu a Veleslavínovu. Budova, památkově chráněná od května 1958, patří do plzeňské památkové rezervace.

Čtěte více