Foto: ZČU

ZČU opravila památkově chráněné sídlo Fakulty filozofické v centru Plzně

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dokončila rekonstrukci sídla Fakulty filozofické – rohový městský dům spojující ulice Sedláčkovu a Veleslavínovu. Budova, památkově chráněná od května 1958, patří do plzeňské památkové rezervace. Díky ZČU tak má Plzeň o další opravenou kulturní památku navíc.

Zrekonstruovaný objekt tvoří dvě propojené budovy – Sedláčkova 38 a 40. V prvním patře sídlí děkanát Fakulty filozofické, který byl po dobu oprav provizorně umístěn v budově v Jungmannově ulici, v přízemí se nachází studijní oddělení fakulty, z nedalekých prostor na rohu Sedláčkovy a Solní (Sedláčkova 31) se do opraveného objektu přestěhovala katedra historických věd, dále jsou tu kanceláře a laboratoře katedry antropologie a katedry archeologie.

Původně gotický dům, který se později dočkal nejprve renesanční a před rokem 1738 také barokní přestavby, rekonstruovala ZČU ve třech etapách rozložených do sedmi let. První etapa se týkala učeben a laboratoří a financovala ji dotace Operačního programu VaVpI ve výši přes 20 mil. Kč, druhou etapu, která spočívala v pořízení nové střechy v hodnotě asi 5,2 mil. Kč vč. DPH, hradila ZČU z vlastních zdrojů. Závěrečná třetí etapa za 14,5 milionů Kč vč. DPH, z nichž 10,2 milionů hradila dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zajistila budově nové prostory pro děkanát fakulty, prostory kateder a učebny a nová okna. Během rekonstrukce našli stavbaři v několika místnostech určených pro děkanát dřevěné parkety. I ty tak prošly renovací a přispívají k reprezentativnímu vzhledu kanceláře děkana a sousedních prostor včetně jednací místnosti. V jarních měsících letošního roku získala budova také novou fasádu. Celá rekonstrukce probíhala pod dohledem památkářů.

Kromě nově zrekonstruovaného objektu v Sedláčkově 38 působí Fakulta filozofická ještě v Sedláčkově 15, v Sedláčkově 19 (dvojobjekt na rohu Sedláčkovy a Riegrovy), dvě učebny využívá v Sedláčkově 31 (roh Sedláčkovy a Solní) a učebny má také v Jungmannově ulici 1.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: