Foto: ZČM

Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska odhalíte v Západočeském muzeu

Výstava, která proběhne v od 2. 7. do 17. 10. v Hlavní budově Západočeského muzea v Plzni, prezentuje několikaleté výzkumy na rašeliništích Plzeňska. Konkrétně se jedná o výsledky paleontologických výzkumů na Nýřansku  a o syntézu palynologických, botanických a archeologických výzkumů na rašeliništích v Merklíně, na Kamenném rybníku u Plzně a na rašeliništi v Hůrkách u Všerub.

Pozornost je soustředěna na zkamenělá rašeliniště, která vznikla v prvohorách jako uhlotvorné močály a na současná rašeliniště, která vznikla od posledního zalednění. V obou případech lze z dochovaných vrstev rašeliny vyčíst, jaké rostliny a živočichové žili v minulosti na Plzeňsku. Například můžeme vidět, jaký zde byl tropický prales před 300 miliony let a jak se měnila příroda a lidská společnost důsledkem zavedení zemědělství v pravěkém neolitu až po současnost. Tuto skutečnost přibližují nálezy fosilií rostlin a živočichů ve zkamenělém sopečném popelu a v plynovém uhlí u Nýřan a výsledky průzkumu pylových spekter ze současných rašelinišť.

Návštěvník může v jedné části výstavy vidět anatomicky zachovalé zkamenělé rostliny a živočichy, kteří žili na Plzeňsku v prvohorách v době vzniku uhlí. Druhá část výstavy přibližuje současná šumavská a podhorská rašeliniště pohledem výzkumníka pylových spekter – palynologa, botanika a archeologa. Návštěvník bude moci zkoumat složité pylové diagramy, dávat je do souvislosti s osidlováním Plzeňska od pravěku až po současnost a zároveň bude moci obdivovat jednoduchou krásu pylových zrn a rostlin, které rostou na rašeliništích. Výstavu doprovází několik uměleckých obrazů a rekonstrukcí.


Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál 2, Kopeckého sady 2, Plzeň
2. 7. – 17. 10. 2021, otevřeno úterý až neděle: 10.00 – 18.00 hodin


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: