Foto: ZČU

Technické fakulty Západočeské univerzity zvou na Večer otevřených dveří

Uchazeči o studium i zájemci z řad široké veřejnosti mají ještě jednu šanci seznámit se s prostředím všech tří technických fakult Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická totiž téměř měsíc od společného dne otevřených dveří připravily Večer otevřených dveří. Uskuteční se ve čtvrtek 27. února od 16 do 18 hodin. V porovnání se dnem otevřených dveří fakulty nabídnou příchozím individuálněji zaměřený program s cílem poskytnout co nejobsáhlejší informace o studiu.

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta zapojí všech šest kateder, tedy katedru fyziky, katedru geomatiky, katedru informatiky a výpočetní techniky, katedru kybernetiky, katedru matematiky a katedru mechaniky. Jejich zástupci připravují ukázky robotiky i unikátních materiálů, návštěvníky pozvou také do virtuální reality a představí jim geomatiku kolem nás. V neuroinformatické laboratoři budou moci příchozí rozjet model vláčku vlastní myšlenkou, s dalšími vědeckými disciplínami se seznámí prostřednictvím plazmových depozičních systémů, skenovací elektronové mikroskopie nebo biokybernetiky. K vidění bude také speciální závodní kombinéza či takzvaný virtuální dvojník.

Od 17 hodin podají uchazečům informace o přijímacím řízení i studijních programech proděkani Miloš Železný a Pavel Baroch, kteří také zodpovědí veškeré dotazy.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu aplikovaných věd ZČU možné podávat přihlášky do bakalářských studijních programů do 31. 3. a do navazujících magisterských programů buď do 25. 5. v případě Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, nabízených v rámci sdruženého studia ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, nebo do 8. 6. u ostatních navazujících magisterských programů.

Fakulta strojní

Fakulta chystá půlhodinové prohlídky laboratoří pěti kateder. Do prostor, v nichž sídlí katedra energetických strojů a zařízení, katedra technologie a obrábění, katedra konstruování strojů, katedra materiálu a strojírenské metalurgie a katedra průmyslového inženýrství a managementu, se budou skupiny vydávat v 16:05, 16:30 a 17:30 hodin. Prohlídky budou začínat ve vestibulu u kavárny CrossCafe.

Od 17 do 17:30 hodin bude možné v posluchárně s označením UP 101 vyslechnout informativní přednášku pro uchazeče, která představí studium na Fakultě strojní včetně toho, jak vypadá přijímací řízení.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu strojní ZČU možné podávat přihlášky pro bakalářské programy do 15. 4. a pro navazující a doktorské studijní programy do 31. 5. 2020.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta nabídne příchozím veškeré informace o studiu už ve vstupní hale budovy, kde budou připraveni nejen zástupci studijního oddělení, ale také proděkan Jiří Tupa. Uchazeči se dozvědí, proč studovat právě elektrotechniku a co studium obnáší. Výuku zajišťují katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, katedra elektroenergetiky a ekologie, katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, katedra technologií a měření a katedra teoretické elektrotechniky.

Chybět nebudou ani prohlídky zajímavých prostor, díky nimž se zájemci vydají například na střechu fakulty, kde funguje minipark obnovitelných zdrojů energie s malou větrnou i fotovoltaickou elektrárnou, tepelným čerpadlem, solárními kolektory a fotovoltaickými panely. Fakulta dále zpřístupní akreditovanou elektrotechnickou laboratoř pro zkoušky elektromagnetické kompatibility nebo laboratoř Aerosol Jet s unikátním zařízením, jež dovede ve velmi tenkých vrstvách nanášet široké spektrum materiálů využívaných v moderní tištěné elektronice. Čtvrtou zastávkou pak bude laboratoř výkonové elektroniky a elektrických pohonů, kde se studenti seznamují se základy výkonové elektroniky i různými řídicími algoritmy použitými pro řízení pohonů.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je na Fakultu elektrotechnickou ZČU možné podávat přihlášky pro bakalářské i pro navazující magisterské a doktorské studijní programy shodně do 15. 4. 2020.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: