Foto: ZČM

Tip na prosinec: Komentované prohlídky nové stálé expozice v ZČM

Západočeské muzeum přichází s nabídkou komentovaných prohlídek, které si kladou za cíl přiblížit nově otevřenou stálou expozici Umělecké řemeslo / Užité umění. Jednotlivé rozsáhlé soubory uměleckého řemesla a užitého umění budou představeny po částech konkrétními odbornými pracovníky, kteří se na přípravě expozice přímo podíleli.

1. prohlídka: PORCELÁN
Početná sbírka porcelánu patří k nejrozsáhlejším v České republice. Obsahuje jak průřez výrobou porcelánu na českém území, tak i jeho vznik v Evropě a následný vývoj produkce porcelánových figurek a nádobí v míšeňské manufaktuře, včetně rozšíření porcelánové výroby v dalších centrech evropské výroby v Rakousku, Německu nebo Francii. Přijďte se seznámit s jedinečnými památkami od doby rokoka až po dnešek. Sbírkou porcelánu Vás provede Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka sbírky.

Termín a místo konání
6. prosince 2017 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

umělecké řemeslo / užitné umění
Foto: ZČM

2. prohlídka: SKLO
Soubory představující historický vývoj sklářského umění vždy patřily k nejzajímavějším částem sbírek umělecko-průmyslových muzeí. Nejinak je tomu i u kolekce skla, která je součástí nové expozice. S historií plzeňské sbírky skla, s jedinečnými památkami českého sklářského umění renesance, baroka či biedermeiru, s výjimečnými exponáty získanými darem od předních skláren doby secese či s návrhy našich předních designerů dvacátého století Vás seznámí PhDr. Jan Mergl, Ph.D., kurátor sbírky.

Termín a místo konání
13. prosince 2017 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

umělecké řemeslo / užitné umění
Foto: ZČM

3. prohlídka: ORIENT – BLÍZKÝ VÝCHOD
Blízkovýchodní část sbírky obsahuje navzdory svému malému rozsahu významné ukázky prací z kovu, dřeva nebo keramiky z jednotlivých zemí Blízkého východu, jako je např. Turecko, Sýrie, Egypt nebo Írán. Kromě historie sbírky budou představeny rovněž vybrané předměty s jejich vlastními příběhy. Sbírkou orientálního umění Vás provede Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky.

Termín a místo konání
20. prosince 2017 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

umělecké řemeslo / užitné umění
Foto: ZČM

www.zcm.cz


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: