Replika plátna. Foto: satemkemet, CC BY-SA 2.0, Flickr

Turínské plátno – je rubáš, do kterého bylo údajně zahaleno tělo Ježíše Krista pravý?

Turínské plátno je historický artefakt, o němž spousta lidí věří, že do něj bylo zabaleno tělo Ježíše Krista poté, co byl ukřižován. Na plátnu je totiž jasně patrný otisk mužské postavy s poraněními v místech ukřižování. Vědci relikvii podrobili velkému množství výzkumů, aby zjistili, zda je pravá, nebo se jedná o podvrh.

Historie Turínského plátna

Poprvé se plátno objevilo kolem roku 1354, kdy jej francouzský rytíř Geoffroi de Charny přivezl do kláštera ve Francii. Plátno bylo místním biskupem prohlášeno za padělek. Dokonce se objevil i umělec, který se k padělání plátna přiznal.

Papež Klement VII. se k pravosti plátna nijak nevyjádřil. Povolil však jeho vystavení v kostele s tím, že bude představovat pouze znázornění pravého rubáše. Papežové, kteří přišli po něm, už plátno samozřejmě považovali za pravé.

Turínské plátno
Celé Turínské plátno. Foto: Koppchen, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

V roce 1453 vnučka rytíře Geoffroi de Charny prodala plátno za dva hrady Savojskému rodu. Tam bylo roku 1532 poškozeno požárem a vodou. V roce 1578 ho nakonec umístili do italského města Turín, podle kterého je také pojmenováno. V Turíně se plátno nachází dodnes. Je uloženo ve vzduchotěsném obalu s argonem, kde je chráněno před světlem, vlhkostí i výkyvy teplot.

Výzkumy o pravosti relikvie

První výzkumy ohledně pravosti Turínského plátna začaly již v 19. století. Ty však nepřinesly žádné závratné důkazy a dlouhou dobu tak nikdo nevěděl, co si o plátně myslet.

Nejnovější studie z roku 2018 však přinesly důkazy o tom, že se pravděpodobně jedná o podvrh. Italští vědci Matteo Borrini a Luigi Garlaschelli testovali pravost plátna pomocí falešné i skutečné krve a látky simulující rubáš. Simulovali zranění z ukřižování a zaměřili se na tok krve. Zjistili, že skvrny od krve, které se na Turínském plátně nachází, neodpovídají těm, které by za daných podmínek skutečně vznikly.

Dané skvrny by se prý mohly vytvořit pouze tehdy, kdyby v něm člověk stál vzpřímeně. Podle Bible však bylo Kristovo tělo do rubáše vloženo vleže. Ať už ale vědci zkusili simulovat jakoukoli pozici vleže, proud krve tomu na Turínském plátně stejně nikdy neodpovídal. Podle vědců je proto nemožné, aby za takových podmínek vznikly skvrny, které se na něm nachází. Tvrdí proto, že se jedná o středověký padělek.

Přesto není nic jisté

Podle některých však mohou být tyto nesrovnalosti následkem požáru i dalších katastrof, kterými plátno během své historie prošlo. Některé části by totiž mohly pocházet právě ze středověku, kdy se ho lidé snažili opravit a vrátit do původního stavu.

Nasvědčovalo by tomu i datování pomocí uhlíku, které původně odhadlo vznik artefaktu mezi lety 1260 a 1390. Když však vědci vzali v potaz právě středověké snahy o opravu plátna, datace se výrazně změnila a zasadila jeho vznik mezi roky 280 př. n. l. a 220 n. l.

Jelikož s relikvií bylo během historie nesčetněkrát manipulováno, je v podstatě nemožné určit její původ. Ani církev se k její pravosti oficiálně nijak nevyjádřila, takže je Turínské plátno i nadále jednou velkou záhadou.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Copywriterka, která se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2020. Studuje český jazyk a literaturu na VŠ, aby se jednoho dne mohla tvorbě textů věnovat naplno. Ráda píše především o zdravotnických, psychologických a různých kreativních tématech. Nebrání se však žádným námětům, a když narazí na cokoliv zajímavého, ráda to předá prostřednictvím svých textů dál.


Eva Švandová

Copywriterka, která se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2020. Studuje český jazyk a literaturu na VŠ, aby se jednoho dne mohla tvorbě textů věnovat naplno. Ráda píše především o zdravotnických, psychologických a různých kreativních tématech. Nebrání se však žádným námětům, a když narazí na cokoliv zajímavého, ráda to předá prostřednictvím svých textů dál.

Tipy z kalendáře akcí: