Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Rekonstrukce kanalizace zastaví ve Zborovské ulici osobní a nákladní dopravu

Rekonstrukce kanalizace pustí od poloviny února do konce června 2022 do Zborovské ulice jen veřejnou dopravu, osobní a nákladní doprava tu bude mít stopku. V dubnu se přidá výstavba okružní křižovatky u Tyršova mostu a také celoplošná rekonstrukce ul. E. Beneše.

Uzavírka části Zborovské ulice

Od pondělí 14. února 2022 se uzavře část Zborovské ulice v Doudlevcích pro osobní i nákladní dopravu. „Důvodem je rekonstrukce kanalizace a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku mezi Samaritskou ulicí až k areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,“ vysvětlil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský. Průjezd veřejné dopravy bude zachován, stavbou budou moci projíždět spoje městské hromadné dopravy včetně trolejbusů s alternativním pohonem a vozidla Integrovaného záchranného systému.

Práce na rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici se předpokládají od poloviny února 2022 do konce června 2022. Stavba se dotkne vozovky a chodníků, začne úpravami trolejového vedení a skončí obnovou povrchů.

„Nově navržená kanalizační stoka DN 300 bude provedena z kameninového potrubí v téměř čtyřmetrové hloubce, a to včetně obnovy kanalizačních přípojek. Díky úplné uzavírce poběží práce mnohem rychleji,“ uvedl technický ředitel VODÁRNY Plzeň Radovan Škarban.

Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o profilu DN 400 a délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022. V červnu 2022 se už předpokládá ve Zborovské ulici spuštění veškerého provozu. Předpokládané náklady činí 43,6 milionu korun bez DPH.

Kruhový objezd u Tyršova mostu a oprava ulice E. Beneše

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou do čtvrti Doudlevce na jaro 2022. Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a částí Doudlevce. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září. Předpokládané stavební náklady jsou 20 milionů korun bez DPH.

Souběžně se stavbou okružní křižovatky u Tyršova mostu se bude provádět celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ulice ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Cílem je vyrovnání obrubníků, odfrézování a nové položení asfaltových vrstev a také celková oprava chodníku na východní straně komunikace. Stavba se bude provádět v termínu duben až červen 2022 po polovinách, přičemž po celou dobu stavby bude zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská.

Zdroj: Vodárna Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: