Foto: Plzeňský kraj

V Nepomuku byla po téměř roční rekonstrukci otevřena ulice Zelenodolská

V pondělí 25. listopadu byla slavnostně otevřena stavba „III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská“. Rekonstrukce zlepšila nejen vozovku ve směru na Klášter, ale i její okolí v Nepomuku.

Téměř rok trvala v Nepomuku oprava Zelenodolské ulice, přilehlých prostranství a silnice ve směru na Klášter. „Stavba řešila optimalizaci a homogenizaci šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, pohyb pěších, úpravu křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení, a výstavbu parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky. Další práce zahrnovaly odvodnění vozovky a vybudování přidružených pruhů a dešťových svodů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Stavební úpravy začínaly v ústí Zelenodolské ulice u náměstí Augustina Němejce a sahaly na konec obce. Byla provedena kompletní úprava komunikace, chodníků a parkovacích pruhů, včetně přeložky plynu a úprav na kanalizaci. Délka úpravy je cca 300 m. Dále byla provedena celoplošná oprava krytu komunikace od konce obce k mostu u obce Klášter. Součástí byly opravy propustků a dosypání krajnic asfaltovým recyklátem. Tento opravený úsek měří 1 335 m.

Celková cena stavby je cca 16,2 milionu korun, z nichž Správa a údržba silnic Plzeňského kraje investovala cca 5 milionů korun a město Nepomuk přes 11 milionů korun,“ shrnul náklady hejtman Josef Bernard.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: