Most přes Úslavu. Foto: MMP

V Plzni se přes léto opravují mosty a lávky

Přes letní prázdniny opraví město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně mosty pro automobily i menší lávky pro pěší a cyklisty. Největší opravou, která výrazně ovlivňuje dopravu, je oprava mostu v Těšínské ulici přes Úslavu. Plzeň také dokončí vloni započatou opravu Rooseveltova mostu či opraví most v Koperníkově ulici. Z lávek prochází opravou Vokounova lávka či lávka v Českém údolí.

„Stěžejními investicemi v letošním roce do oprav a mostů je dlouhodobá oprava mostu přes Radbuzu v Liticích, dokončení opravy Rooseveltova mostu, která započala v minulém roce, kdy letošní opravy dolní stavby již neomezí provoz. Největší dopravní komplikace přes letní prázdniny způsobuje oprava mostu v Těšínské ulici na Doubravce, který je uzavřen pro osobní automobily až do konce srpna,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Oprava mostů v Plzni

  • Most přes Úhlavu v Těšínské ulici:

Během července a srpna opraví Správa veřejného statku města Plzně most PM-018 přes řeku Úslavu v Těšínské ulici na Doubravce. Oprava si žádá úplnou uzavírku pro osobní automobily do 31. srpna. Pro městskou hromadnou dopravu je zachován jeden jízdní pruh, stejně tak přes most projedou cyklisté a projdou chodci. Město provede celoplošnou opravu obrusné vrstvy asfaltu v tloušťce 50 milimetrů, vymění se také dožilý a nevyhovující dilatační mostní závěr a obnoví vodorovné dopravní značení.

  • Rooseveltův most:

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s centrem Plzně prošel kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce opravou, která začala v loňském roce. Letos o letních prázdninách dokončí Správa veřejného statku města Plzně opravu spodní stavby Rooseveltova mostu v části přes Tyršovu ulici a bude provedena sanace pilířů od Tyršovy ulice až po ulici Truhlářská k řece Mži. Náklady na opravu jsou 12,2 milionu korun včetně DPH. Dokončení opravy mostu ze strany města Plzně neomezí dopravu po Rooseveltově mostě (vyjma krátkodobé uzavírky během osazování nových ložisek) a zúžení průjezdu pod mostem v Tyršově ulici během oprav. Staveniště předá město zhotoviteli 24. července, práce zahájí 27. července a délka provádění prací je stanovena na 70 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

  • Most v Koperníkově ulici:

Správa veřejného statku města Plzně opraví povrch vozovky mostu PM-004 v Koperníkově ulici v termínu od 31.července do 3. srpna. „Odfrézujeme současný povrch mostu od křižovatky s ulicí Borská po křižovatku s ulicí Hálkova, provedeme důkladnou penetraci a položíme novou vrstvu asfaltu. Na závěr opravíme nátěr zábradlí v místech poškození, což je cca 20 procent plochy. Most bude po dobu oprav uzavřen pro veškerou dopravu,“ vysvětlila technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

  • Most přes Radbuzu v Liticích:

Od března až do 1. listopadu je uzavřen pro veškerou dopravu most přes Radbuzu v Liticích v ulici K Valše. „Dochází ke kompletní výměně nosné konstrukce mostu. Nyní se připravuje nová vozovka z Litic i z Valchy a nový most oproti původnímu bude mít také chodník pro pěší. Bude proto přibližně o dva metry širší. Celkové náklady na opravu jsou 43,4 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Václav Šašek, technik mostů Správy veřejného statku města Plzně.

  • Most Tyršův sad:

Most Tyršův sad PM-063 (silnice I/27) projde jednodenní opravou povrchu mostních závěrů a nyní probíhající sanací podpěr. Oprava povrchu mostních závěrů je naplánována na pátek 7. srpna. Dojde pouze k částečnému omezení provozu během opravy mostních závěrů, most bude průjezdný vždy jedním jízdním – po polovině vozovky.

Plzeň dokončí vloni započatou opravu Rooseveltova mostu

Oprava lávek v Plzni

  • Lávka České údolí:

Lávka pro pěší a cyklisty v Českém údolí PM-050 mezi ulicí K Lávce a Valchou bude od 27. července maximálně 30 dní úplně uzavřena. Správa veřejného statku města Plzně opraví přímo pochozí izolaci lávky.

  • Lávka Božkov – Koterov:

Lávka spojující Božkov a Koterov PM-047 projde lokální opravou nátěrů a okamenování u podpěr. Opravy na lávce se již dokončují a omezují provoz pro pěší a cyklisty pouze částečně.

  • Lávka Cukrovarská:

Lávka PM-045 prošla opravou na začátku července, byly opraveny nátěry zábradlí a sanován povrch opěr. Lávka slouží pěším a cyklistům již bez omezení.

  • Vokounova lávka:

Na přelomu června a července se opravila lávka přes Úhlavu ve Sporné ulici, tzv. Vokounova lávka. Došlo k opravě přímo pochozí izolace lávky. 

  • Lávky Koperníkova ulice:

Správa veřejného statku města Plzně během června – července opravila lávky v Koperníkově ulici přes železniční trať. Město opravilo nátěry a vodorovné značení a taktéž byla vyměněna přímo pochozí izolace. Lávky jsou již bez omezení otevřeny.

Plzeň během letních prázdnin také opraví chodník a cyklostezku nad podchodem PM-095 v ulici Železniční. Oprava si vyžádá celkovou uzavírku chodníku a cyklostezky v úseku od Železniční ulice po most přes nádraží. Na chodníku se opraví současná dlažba, cyklostezka získá nový asfaltový povrch. Uzavírka je předběžně plánována na měsíc srpen.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: