Foto: Město Rokycany

V Rokycanech začala revitalizace Husových sadů a Kalvárie

Začala dlouho očekávaná revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech, občanům známých spíše pod názvem Stráň. Město především obnoví velkou lávku přes rokli u hřbitova. Nyní se začalo s kácením dřevin. Rokycany revitalizaci připravují již od roku 2015. Jedná se o zelenou dominantu v severní části města, která je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou veřejné zeleně ve městě o výměře 23 hektarů. Náklady na revitalizaci jsou ve výši 18,9 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být v březnu 2024.

Husovy sady a Kalvárie jsou ojedinělým územím s vysokým rekreačním, urbanistickým i ekologickým potenciálem. Svahy Husových sadů s porosty se skalnatými výstupy vytváří kulisu celé severní části města. Již od roku 1895 bylo území vybaveným parkem s množstvím vycházkových tras, altány a vyhlídkami. Z původních úprav se dodnes zachovala cestní síť a stopy původních objektů.

„V polovině února jsme začali se samotnými pracemi – kácením dřevin. Revitalizace zahrnuje vybudování nových komunikací a zpevněných ploch, Velkou lávku přes rokli u hřbitova, Malou lávku nad koupalištěm u ulice Nad Strání a lávku pod vyhlídkou nad fotbalovým stadionem. Chybět nebude drobná architektura, nové lavičky, odpadkové koše a informační tabule nebo vegetační prvky. Počítá se také s přemístěním prvního zastavení Křížové cesty na Kalvárii,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Stráň
Foto: Město Rokycany

Většina nových cest bude mít povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Vybrané úseky u vstupů do parku a cesta na Kalvárii budou dlážděny lomovým kamenem. Přídlažba u Litohlavského mostu bude dlážděna žulovými kostkami. U většiny nových cest není možné používat cizorodé materiály (např. beton, asfalt, ocel, jiné druhy hornin). Dané materiály jsou přípustné pouze na místech z paleontologického pohledu nevýznamných, tedy v okrajových částech území a v blízkosti vstupů. Proto bude pro lože zpevněných ploch použito pouze drcené kamenivo schválené odborníkem na paleontologii doc. RNDr. Petrem Kraftem, CSc.

Zásadní stavbou bude nová Velká lávka přes rokli v blízkosti hřbitova. Celková délka lávky bude 22,5 metru, šíře bude 1,5 metru a bude sloužit pouze pro pěší. Konstrukce lávky je doplněna ocelovo-dřevěnou mostovkou a ocelovým vzpěradlem. Další investicí bude Malá lávka poblíž ulice Nad Strání, celková délka bude 7,5 metru. Nová lávka vznikne také v prudkém svahu pod vyhlídkovou terasou s celkovou délkou 10,5 metru.

„Co se týká drobné architektury, bude na vyhlídce u pravidelného parteru instalováno nenápadné zábradlí z nerezových profilů a sítě. V rámci projektu dojde také k přemístění prvního zastavení křížové cesty z travnaté plochy blízko rušné komunikace k nově vybudované dlážděné cestě stejně, jako je tomu u ostatních zastavení,“ doplnila Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, která má investici na starosti.

V celém řešeném území budou rozmístěny atypické sedací prvky z masivního dřeva a odpadkové koše. U vstupů do parku budou umístěny informační tabule s orientační mapou a základními informacemi o parku.

„Součástí rekonstrukce je i kácení vybraných dřevin, a to zejména v prostoru křížové cesty na Kalvárii, u velké vyhlídky v Husových sadech, u cesty k letišti v místě nové lávky přes rokli a u vstupu za Litohlavským mostem. Dojde také k výsadbě 14 kusů nových stromů. Na malé vyhlídce vznikne zvýšený kamenný záhon osázený trvalkami a travinami,“ upřesnila Lucie Stehlíková z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, jež má na starost správu zeleně města.

Město žádá občany, aby při pohybu v okolí Stráně dbali zvýšené obezřetnosti a nevstupovali do míst, kde dochází ke kácení porostu.

Území je součástí přírodní památky Rokycanská stráň, jejímž posláním je zabezpečení nalezišť zkamenělin klabavské a šáreckého souvrství českého ordoviku a jejich ochrana před neodborně prováděným sběrem. Na Kalvárii se nachází kulturní památka Kaple se souborem zastavení křížové cesty, součástí je také Boží hrob (umělá jeskyně).

Zdroje: Město Rokycany

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: