Výhled z Kašperku. Foto: Petr Kutka, Plzenoviny.cz

Unikátní poutní Vintířova stezka spojuje Česko a Bavorsko, má devět etap

Česko a Bavorsko spojuje unikátní 162 kilometrů dlouhá pěší dálková poutní stezka. Rozdělena je do devíti etap, při nichž si turisté a poutníci projdou významná místa spjatá se středověkým mnichem Vintířem/Guntherem. Vintířova stezka vede z německého Niederalteichu přes Kirchberg, Rinchnach, Zwiesel, Lindberg a na české straně pokračuje přes Prášily, Dobrou Vodu, Hartmanice, Sušici, Horažďovice a Chanovice až do Blatné. Z devíti úseků o délce mezi 14 až 23 kilometry prochází tři Bavorskem, jeden vede přes hraniční přechod a pět úseků je značeno v Čechách.

„Asi mnozí z nás znají vyhlášenou svatojakubskou pouť do španělského Santiaga de Compostela, kam se každoročně vydávají ne desetitisíce, ale v posledních letech už statisíce poutníků z celého světa. Obliba takových cest roste. Lidé hledají možnost být při putování sami se sebou, možnost zklidnit se, mít čas přemýšlet. I proto vznikl společný projekt, který má za cíl zatraktivnit a dostat více do povědomí Vintířovu stezku. Ta začíná u Dunaje v bavorském Niederalteichu, v domovském klášteře mnicha Vintíře, a vede nádhernou přírodou, přičemž na české straně to jsou především šumavské lesy a malebné podhůří,“ uvedla Simona Fink, koordinátorka česko-bavorské spolupráce.

Na české straně vede Vintířova stezka přes města a obce, jako jsou Prášily, Hartmanice, Sušice, Horažďovice, Chanovice do Blatné. Stezka využívá převážně trasy Klubu českých turistů, kdy v terénu je značena přímo nápisem Vintířova stezka. Z Blatné využívá Vintířova stezka koridoru cesty Via Nova, která ji vede až do Prahy, kde je svatý Vintíř (*955 n.l.) pochován v Břevnovském klášteře.

Útržky z Pošumaví - turistická novinka, se kterou ušetříte

Cílem realizátora projektu Plzeňského kraje je stezku maximálně zatraktivnit, je tedy na české straně doplněna i o šest jednodenních pěších okruhů, které začínají i končí ve stejném bodě a dávají tak možnost vyžití pro jednodenní rodinný výlet, v němž lze sledovat jednak odkaz svatého Vintíře, ale jsou zde zařazeny další atraktivní cíle jako hrady, kostely, kapličky, studánky, výhledy a podobně. Součástí projektu je osazení trasy pěti tzv. symbolickými místy odkazujícími k jednotlivým atributům poutnictví, osazení deseti informačních laviček & panelů, umístění skleněné sochy sv. Vintíře do terénu, nebo nově otevřená stálá expozivce Svatý Vintíř v Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.

V plánu jsou akce propagující poutní stezku, vytvoření dvojjazyčné webové stránky, přehledových map a propagačních materiálů, vznikly také virtuální prohlídky nejatraktivnějších míst. Pro děti jsou nachystány čtyři trasy v rámci mobilní aplikace Skryté příběhy a pro žáky 2 st. ZŠ a středoškoláky je připraven edukační program s komiksem, jehož cílem je představit a popularizovat téma sv. Vintíře mladým lidem.

Přibližná trasa stezky

Etapy Vintířovy stezky

Niederalteich – Lalling 19,08 km
Lalling – Rinchnach 19,61 km
Rinchnach –  Zwiesel 15,26 km
Zwiesel  – Prášily 20,70 km ( DE 16,50 / CZ 4,20 km )
Prášily – Hartmanice 14,40 km
Hartmanice – Sušice 16,0 km
Sušice – Horažďovice 22,20 km
Horažďovice – Chanovice 14,90 km
Chanovice – Blatná 19,70 km

Vintíř (*955 n.l.), potomek durynské aristokratické rodiny, se z neznámých důvodů vzdal ve věku 50 let světského života a vstoupil do benediktinského opatství v Hersfeldu. Kvůli vlivu otcova přítele Abbota Godeharda přešel Vintíř ke klášteru v Niederaltaichu. Vzhledem k tomu, že střední část Bavorska byla v té době z velké části neosídlená a jen málo rozvinutá, byl Vintíř pověřen osidlováním tohoto regionu. V roce 1011 založil město Rinchnach, které se stalo bránou do Bavorského lesa a Šumavy. Jako misionář odcestoval až na území dnešního Slovenska. Ke konci svého života se Vintíř přestěhoval zpět do lesů v okolí Dobré Vody. Jeho ostatky jsou uloženy v nejstarším českém benediktinském klášteře, v pražském Břevnově.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: