ZČM. Foto: Plzenoviny.cz

Západočeské muzeum v Plzni zve na výstavu tvorby Vladimíra Havlice

Tvorbu akademického malíře Vladimíra Havlice připomene výstava k nedožitým 80. narozeninám autora. K vidění je v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni.

Přípravě výstavy se věnoval autorský a kurátorský tým ve složení Hana Rojtová a Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová. Jádrem výstavy bude Havlicova malířská tvorba, která tvořila dominantní směr jeho tvůrčího života. Stranou pochopitelně nezůstane ani autorova spolupráce s grafickou dílnou, zájem o svět plzeňského loutkářství nebo jeho tvorba spojená se vzdálenou i relativně nedávnou historií západočeského regionu.

Akademický malíř Vladimír Havlic se narodil 3. dubna 1944 v Plzni. Umělecké vzdělání získal v Praze, nejprve začal studovat v roce 1958 na Střední odborné výtvarné škole, po maturitě pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde si jej do svého ateliéru vybral prof. František Muzika. Vysokoškolské studium zakončil v roce 1969 získáním titulu akademický malíř. Záběr a zájem tohoto umělce zahrnoval nemalý rozsah aktivit a oborů. Kromě vlastní obsáhlé výtvarné činnosti založil v Plzni grafickou dílnu, byl iniciátorem obnovení Památníku národního osvobození na Masarykově náměstí, iniciátorem založení Muzea loutek v Plzni. S pracemi Vladimíra Havlice se můžeme setkat v mnoha veřejných a soukromých sbírkách v České republice a zahraničí. Za svoji rozsáhlou výtvarnou i ostatní činnost pro město Plzeň obdržel v r. 1992 Cenu města Plzně. Tvůrčí i životní dráha Vladimíra Havlice se uzavřela 7. září 2004 v Plzni.

V průběhu výstavy jsou plánovány dvě tematicky zaměřené komentované prohlídky.


Vladimír Havlic – Návraty

Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál 1, Kopeckého sady 2, Plzeň
5. 4. 2024 – 5. 5. 2024, otevřeno úterý až neděle: 10.00 – 18.00 hodin

V sobotu 13. 4. 2024 od 14.00 hodin se seznámíte s Vladimírem Havlicem jako s dlouholetým spolupracovníkem loutkového divadla Špalíček.

V sobotu 27. 4. 2024 od 14.00 hodin budeme hovořit o vzniku a fungování grafické dílny, jejímž spoluzakladatelem Vladimír Havlic byl.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: