Foto: ZČG

Západočeská galerie v Plzni získala prestižní ocenění

Slavnostní udílení Cen Gloria musaealis za rok 2021 se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2022 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Letošní jubilejní dvacátý ročník byl pro Západočeskou galerii velmi úspěšný. Sedmičlenná porota udělila hlavní Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021 Západočeské galerii v Plzni za publikaci: Aleš Filip, Roman Musil (eds), Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vyhlašují společně Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.

Soutěž si klade za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích, či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: Muzejní výstava roku 2021, Muzejní publikace roku 2021 a Muzejní počin roku 2021. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Cenu převzal Roman Musil, ředitel Západočeské galerie a spoluautor publikace z rukou Hany Třeštíkové, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, pod jejíž záštitou se udílení konalo.

„Ceny si nesmírně vážíme. Udělala nám velkou radost – tím spíš, že jsme na té publikaci pracovali téměř pět let. Měli jsme štěstí, protože nás podpořila Grantová agentura ČR, což nám umožnilo za tématem cestovat po Evropě. Rád bych poděkoval kolegovi Aleši Filipovi z Masarykovy univerzity v Brně, s kterým už čtvrt století tvoříme autorskou dvojici a s nímž jsme publikaci připravili, a brněnské Galerii a nakladatelství Stará pošta, které publikaci ve spolupráci se Západočeskou galerií vydalo. Mé osobní poděkování potom směřuje k našemu zřizovateli, Plzeňskému kraji, za to, že nám standardně vytváří velmi kvalitní prostředí, které je tolik důležité i pro tento typ badatelské práce,“ poděkoval Roman Musil, ředitel ZČG, při převzetí ceny.

Publikace představuje důležitý fenomén pořádání velkých výstavních přehlídek s mezinárodní účastí po vzoru pařížských salonů. I když pravidelné výroční výstavy v Praze organizovala Krasoumná jednota už od 30. let 19. století, vrcholu popularity dosáhlo salonní umění v období 1870–1914, jež bývá také označováno za ‚epochu salonů‘. Umělci z našeho prostředí studovali, žili a vystavovali v Paříži, Mnichově, ve Vídni i v Praze, a salony umění měly pak divákům poskytnout přehled o celém spektru soudobé výtvarné tvorby, jak domácí, tak zahraniční. Ačkoli v tomto období převažovala žánrová malba s anekdotickou a moralizující pointou, vznikala v něm také díla progresivních směrů (realismu, naturalismu, symbolismu, secese atd.). Unikátní obsáhlá publikace reflektuje působení několika stovek umělců (malířů, sochařů i grafiků), přičemž devadesáti pěti z nich jsou věnovány strukturované medailony.

Publikaci vydala Galerie a nakladatelství Stará pošta ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni u příležitosti připravované stejnojmenné výstavy, která se bude konat od 28. září 2022 do 5. března 2023 ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. Knihu lze již nyní zakoupit na pokladnách a v e-shopu ZČG.

Úvodní foto: Cena Gloria Musaealis 2021, Zleva – J. Mičkal, M. Slouková, R. Musil, K. Mikšová, A. Filip

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: