Promoce v roce 1959. Foto: ZČU

70 let od zahájení vysokoškolské výuky technických oborů v Plzni

17. října 2019 to bude právě 70 let od doby, kdy byla v Plzni zahájena vysokoškolská výuka technických oborů – strojírenství a elektrotechniky. Zajišťovala ji tehdy pobočka pražského Českého vysokého učení technického. Ještě v tomtéž akademickém roce z ní vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE).

Podle původního záměru se mělo s výukou začít až v roce 1950. Nadšení všech zapojených osob a finanční i personální pomoc Škodových závodů však umožnila otevřít školu už v říjnu 1949. Vyučovalo se v budově bývalé Živnostenské a obchodní komory v sadech Pětatřicátníků, v současném sídle Fakulty právnické. Do prvního ročníku nastoupilo na strojní obor 67 a na elektrotechnický 27 studentů.

Na konci akademického roku 1949/1950 byla výnosem ministerstva školství zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta v čele s děkanem. 1. října 1953 se pak VŠSE stala samostatnou vysokou školou vedenou rektorem. V roce 1960 se jako reakce na zvýšený zájem studentů o studium technických oborů utvořily dvě samostatné fakulty – strojní a elektrotechnická. V roce 1990 pak byla založena Fakulta aplikovaných věd. Její základy položila část kateder fakult strojní a elektrotechnické. V roce 2000 obohatilo plzeňskou techniku výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum), které se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Plzeňské Městské lázně byly ve 30. letech skvostem města. Dnes chátrají a jejich osud je stále nejasný

„Technické vysokoškolské vzdělávání bylo v Plzni od samého počátku pevně spojeno s průmyslovou praxí,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Kromě Škodových závodů spolupracovala vysoká škola i s jinými tehdejšími průmyslovými podniky, jako byly Strojírny Holýšov, TOS Holešovice, TOS Holoubkov, ČKD Vysočany, MEZ Brno a další. „Ohromný rozvoj technického vysokého školství a aplikovaného výzkumu pak přinesla devadesátá léta, kdy se řada odborníků mohla vrátit na vysokou školu. I čistě teoretické obory dostaly nový impulz při spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu,“ dodává rektor s tím, že spolupráce s průmyslovými podniky je dodnes klíčovou součástí vzdělávání na ZČU. O mimořádné kvalitě technického vzdělávání svědčí podle Miroslava Holečka i to, že se na ZČU podařilo vybudovat čtyři výzkumná centra z evropských fondů, což považuje za výsledek na české poměry zcela unikátní.

kampus zču
Současná podoba kampusu ZČU. Foto: ZČU

Akce k významnému výročí výročí

Úspěchy technických fakult a výzkumných center přibližuje výstava 70 let technického vysokého školství v Plzni, která je po celé září k vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Jednadvacet panelů seznamuje zájemce s historií technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni od založení VSŠE přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení ZČU a vybudování výzkumných center.

Sedm dekád technického vysokého školství v Plzni mapuje také poslední číslo univerzitního časopisu ZČU & technika, které je v tištěné formě k dispozici na všech fakultách ZČU a elektronicky na univerzitních webových stránkách.

Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody

Na 17. října, tedy přesně  den 70. výročí zahájení vysokoškolské výuky technických oborů v Plzni, připravily technické fakulty a výzkumné centrum NTC setkání absolventů a pracovníků VŠSE. Pozvou je do tehdejšího sídla VŠSE, dnešní Fakulty právnické v sadech Pětatřicátníků 14, a do dalších prostor, kde v prvních letech existence školy probíhala výuka. Hosté se tak podívají do budovy Okresního soudu Plzeň-město v Nádražní ulici nebo do Církevního gymnázia. Absolventi a pracovníci VŠSE také navštíví technické fakulty ZČU, tedy Fakultu aplikovaných věd, Fakultu elektrotechnickou a Fakultu strojní. V závěru dne se pak budou moci zúčastnit komponovaného večera na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, věnovaného 30. výročí listopadových událostí.

Svoji historii připomenou všechny tři technické fakulty také společným dnem otevřených dveří, který se uskuteční 29. ledna 2020. 70 letům technického vysokého školství bude věnován i Reprezentační ples Západočeské univerzity 14. března 2020 a tematika 70 let vysokoškolské techniky v Plzni se objeví i na uměleckých instalacích zástupců Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci březnového festivalu BLIK BLIK.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: