Foto: MO 3

Bílý posypový písek mizí z plzeňských chodníků

Sníh a led z chodníků a komunikací zmizel, a jedinou památkou, která po nich zbyla, je bílý posypový písek. Ten se ale stává předmětem dotazů občanů na Úřadu Městského obvodu Plzeň 3, kteří se stejně jako minulý rok ptají, proč se k sypání používá bílý písek a proč se z chodníků hned neuklízí.

Ohledně používání bílého písku je třeba si říci, že úklidové práce v zimním období jsou prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a Nařízením statutárního města Plzeň č. 8/2009.  

„Na základě těchto předpisů je každoročně vyhotovován Operační plán zimní údržby komunikací MO Plzeň 3. Právě zde se jasně hovoří, že z ekologického hlediska je pro posyp náledí i nezledovatělých ujetých a ušlapaných vrstev sněhu vhodný jemnozrnný bílý písek. Používat škváru, popel a kuchyňskou sůl je zakázáno, štěrk se zase z povrhu komunikací hůře odklízí a také poškozuje spodek aut“, vysvětluje David Procházka, starosta centrálního obvodu.

Plzeň v těchto dnech spouští kašny, fontány i pítka

Podle Operačního plánu zimní údržby musí mít úklidová auta do konce března zimní vybavení a až poté mohou techniku vyměnit. Totéž se týká i písku, který by měl na chodnících zůstat do začátku měsíce dubna a poté teprve uklízen.

„Ohledně písku na chodnících bych chtěl občany požádat o shovívavost. Ještě donedávna nás počasí dokázalo pořádně potrápit. Vypadalo to na příchod jara a zase se velmi chladné počasí několikrát vrátilo. A protože je písek odstraňován pomocí vody a dezinfekčních roztoků, hrozilo, že při přízemních mrazících budou komunikace namrzat. Proto jsme ještě několik dní s úklidem počkali“ dodává David Procházka.

V současné době úklidová technika se rozjela po území obvodu naplno. Pilně se také uklízí okolo levého břehu Radbuzy od Wilsonova mostu až ke Zborovské ulici, kde kromě úklidu odpadků a drobné úpravy zeleně probíhá strojní metení komunikací.

Chtěl bych všechny občany ujistit, že na odstraňování písku a nečistot z komunikací je nasazena veškerá kapacita dostupné techniky, která bude pracovat každý den, dokud nebude písek odklizen“, doplnil David Procházka.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: