Foto: Petra Tomášková, MěÚ Planá

Planá poprvé udělila ceny města

Novinkou pro obyvatele Plané je udělování Ceny města Planá těm, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města nebo se věnovali komunitnímu životu v Plané. 

Město Planá má mnoho výrazných osobností, o jejichž práci by mělo být širší povědomí. Jsou to lidé, kteří mnohdy pracují bez větší pozornosti okolí a o jejichž práci ví často jen komunita, ve které působí. Jejich práce pro město a život v něm je ale více než potřebná. Je tedy dobře, že zastupitelstvo města definovalo a schválilo v roce 2020 podmínky udělování těchto cen, a získalo tak nástroj, jak na práci těchto lidí upozornit a zároveň je ocenit. 

Cenou je skleněný artefakt

Vedení města zvažovalo výtvarnou podobu ceny, a nakonec se rozhodlo pro skleněnou variantu. Oslovilo tedy českou firmu s dlouholetou tradicí: sklárnu Moser v Karlových Varech (vyrábí např. cenu pro karlovarský filmový festival). Designéři sklárny navrhli několik vizualizací a vítěznou se stal dvoubarevný skleněný kvádr cca 20 cm vysoký. Jeho podoba reflektuje zjednodušený znak města, kterým je šlikovský znak bílo-červené barvy.

Ceny se udělují jednou za rok

Vždy do 30. září daného roku, může kdokoli, jednotlivec či organizace, navrhnout osobnost, dle definovaných podmínek města. Poté přijde proces schvalování, kdy zastupitelé v tajné volbě rozhodnou o udělení cen jednotlivým osobnostem. Podle Pravidel pro udělování Ceny města Planá jsou ceny předávány vždy v lednu roku následujícího. 

Letošní akt udělení cen, s ohledem na situaci ohledně pandemie koronaviru, proběhl ve středu 20. ledna v sále KINANEKINA před zasedáním zastupitelstva. Ceny předala starostka města Planá Mgr. Martina Němečková a pan místostarosta Ing. Pavel Nutil.

Ocenění za rok 2020 bylo uděleno:

Jaromír „Felix“ Bureš (In memoriam)

Pan Bureš, přezdívkou Felix, byl jednou z vůdčích osobností skautského hnutí v Plané. Již v roce 1946 stál u zrodu místního skautského střediska Jasan. Aktivně se zúčastnil také obnovy skautského hnutí po roce 1968 a po druhé nucené pauze se opět chopil obnovy skautského střediska v roce 1989. Díky panu Burešovi prošly v Plané stovky dětí i dospělých skautingem, získávaly mravní zásady, životní postoje, vytvářely si vztah k přírodě, učily se samostatnosti, manuální zručnosti a získávaly přátelství na celý život. Vést skautské oddíly není koníček, je to životní poslání a snad také proto se do dnešních dnů nenašel jeho následovatel, který by skauty v Plané vedl. Cenu za něj převzaly jeho dcery Blanka Hrstková a Kamila Burešová.

Alena Mrovcová

Alena Mrovcová je zakladatelkou Galerie ve věži a zasloužila se také o kulturní rozvoj města a šíření jeho dobrého jména v polistopadové historii. Nespočet renomovaných výtvarníků, kteří v Plané vystavovali a s tím spojený vznik Sbírky děl výtvarného umění města Planá je právě její velkou zásluhou. Po jejím příchodu do Plané byla také aktivní jako zastupitelka. Nezanedbatelné jsou její občanské aktivity na poli umění, obnovy a záchrany památek. Dům na náměstí, ve kterém žije je ozdobou historického jádra města. Jeho rekonstrukce je z těch nejvydařenějších, citlivá a řemeslně poctivá, jako to je u každé její práce. 

Josef Staněk a František Šilhavý

Josef Staněk a František Šilhavý věnovali celý svůj život sportu a práci s dětmi.

Věnovali se sportování dětí. Pan Staněk vedl převážně gymnastiku a pan Šilhavý tenis. Oba jezdili s dětmi do bazénu, vedli plavání. Aktivně také vedli lyžařský klub, se kterým jezdili s dětmi v zimě každý víkend na lyže. Zkrátka, každým dnem se věnovali sportování dětí.  

Dnes již pouze příležitostně vypomáhají především svými zkušenostmi. Bohužel pandemie všechny volnočasové aktivity zastavila a tím i činnost takových osobností, jakými oba jmenovaní jsou. 

Během desítek let prošlo rukama obou jmenovaných velké množství plánských dětí několika generací. Většinu svých celoživotních aktivit s mládeží vykonávali oba pánové jako dobrovolníci a zdarma.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: