Foto: Vladimír Křivka

Ceny Plzeňský Orfeus za rok 2021 byly předány

Ve čtvrtek 31. března byly v obřadní síni plzeňské radnice slavnostně předány ceny Plzeňský Orfeus 2021 a Plzeňský Orfeus junior 2021, které uděluje Nadace 700 let města Plzně mladým studentům za úspěchy v oblastí vážné hudby.

Laureáty města Plzně přivítali radní města Plzně MUDr., Ing. Veronika Jilichová Nová, která zastupovala primátora města, a Ing. Petr Náhlík, předseda správní rady Nadace 700 let města Plzně.

„Ocenění jsou vždy předávána na plese nadace. Ten se ale po dva roky nemohl konat s ohledem na protiepidemiologická opatření. Proto jsme se již podruhé sešli v krásné obřadní síni plzeňské radnice,“ říká Alena Kozáková, ředitelka nadace. „Jsem ráda, že jsme letos mohli předávání obohatit o vystoupení všech laureátů, která jen potvrdila, že udělení cen je zcela na místě. Všichni laureáti předvedli skvělé výkony a u všech byla zřejmá jejich radost z hudby,“ dodává.

Radní Veronika Jilichová Nová ocenila nejen nadání, ale i potřebnou píli, kterou museli laureáti vynaložit, aby dosáhli výsledků, za které byli nominováni a poděkovala za skvělou reprezentaci města. Dodala také, že živá kultura je pro město Plzeň nesmírně důležitá a vyjádřila radost nad tím, že mladí hudebníci jsou toho zárukou a zároveň naději, že i v budoucnu budou obohacovat kulturní život města.

Předseda správní rady nadace Petr Náhlík se ohlédl za historií nadace. Od roku 1993 podpořila tisíce kulturních i sportovních aktivit, přispěla k obnově řady památek a vyzdvihl také udělování této ceny, která je mladým hudebníkům udělována od roku 2004 a 2011.

Cenu Plzeňský Orfeus uděluje nadace od roku 2006 a za tu dobu má včetně nově oceněných 41 laureátů. Mladší sourozenec – Plzeňský Orfeus junior je udělován od roku 2011 a nyní má 24 laureátů. V obou kategoriích získali někteří hudebníci cenu opakovaně. Součástí ocenění jsou skleněné skulptury a ve starší kategorii také finanční odměna na další hudební rozvoj laureátů. Za zmínku stojí jistě i to, že ocenění pro starší kategorii je z dílny sklárny Rückl a bylo navrženo právě pro toto ocenění.  Ceny jsou udělovány vždy za daný kalendářní rok v kategoriích do 15ti let – Plzeňský Orfeus junior a nad 15 let  -Plzeňský Orfeus studentům plzeňských škol.

Třicátý Žebřík: Ceny pro Marka Ztraceného, Ewu Farnou, Marpa nebo Davida Stypku

Plzeňský Orfeus 2021

Hana Matějková (2003) ZUŠ T. Brzkové Plzeň – akordeon, tř. Petry Křížkové

Nadějná mladá akordeonistka při svých vystoupeních prokazuje velkou hudební vyzrálost a osobitý nadhled při interpretaci různých žánrů. Svým hudebním projevem se tak může srovnávat s výkony studentů konzervatoří.

Stojí za ní skvělé výsledky v hudebních soutěžích, nominace na Perlu plzeňského kraje a mnoho koncertních vystoupení.

Z úspěchů jmenujme např. 1. místa v celostátních soutěžích ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT, 1. místo v soutěži „Kleine Tage der Harmonika“, které získala hned ve dvou ročnících soutěže či Zlaté pásmo na Mezinárodní soutěži v Rajeckých Teplicích. Vystupuje i v duu s flétnistkou Zuzanou Breuerovou, s níž natočila také videoklip.

Během hodnoceného období získala 3. cenu v celostátní akordeonové soutěži „Dobřany 2021“ a Zlaté pásmo na 7. Mezinárodních akordeonových dnech v Praze. Další významná ocenění získala v již zmiňovaném duu s flétnistkou Zuzanou Breuerovou.

Michal Švec (1998) – Konzervatoř, Plzeň – operní zpěv, tř. Svatavy Luhanové

Michal Švec je vyzrálou uměleckou osobností, která se zaměřuje nejen na oblast interpretace, ale i na pedagogickou, skladatelskou a organizační hudební činnost.

V roce 2021, za který je ocenění uděleno, se může pochlubit těmito oceněními:

3. místo na mezinárodní pěvecké soutěži v Olomouci a ve stejné soutěži také získal Zvláštní cenu za interpretaci skladby Roberta Shumanna „Ich grolle nicht“.

Plzeňský Orfeus junior 2021

Tereza Knoblochová (2011) – ZUŠ B. Smetany Plzeň – harfa, tř. Bohuslavy Klablenové

Hra na harfu je v našich hudebních školách mladším, ale zároveň úspěšně se rozvíjejícím oborem. I proto ještě není tolik soutěžních příležitostí jako v jiných oborech. I přesto dokázala Tereza Knoblochová za hodnocené období získat 1. cenu na Harfové soutěžní přehlídce základních uměleckých škol. Stala se také absolutní vítězkou této soutěže napříč všemi věkovými kategoriemi v oboru háčková harfa a získala také zvláštní cenu za provedení skladby Bernarda Andrèse Aquatintes č. 3.

O tom, že na výše uvedené soutěži zaujala odbornou porotu, svědčí i pozvání k účinkování na zahajovacím koncertě 9. ročníku Prah-a-harP festivalu 6. května 2022 v Sukově síni Rudolfina, kde vystoupí kromě nejúspěšnějších žáků také profesionální hráči.

Adam Slunečko (2008) – ZUŠ Sokolovská Plzeň – kytara, tř. Hany Trnkové

Nadějný kytarista se umisťuje pravidelně na předních místech v kytarových soutěžích. V roce 2021 se zúčastnil celostátní kytarové soutěže s mezinárodní účastí Praguitarra Clássica, kde získal 1. cenu ve své kategorii a dále Ocenění za mimořádnou interpretaci skladby Leo Browera. V dubnu uplynulého roku se zúčastnil mezinárodní soutěže Anna Amalia Competition v německém Výmaru, kde získal 2. cenu v konkurenci kytaristů z 10ti států. V květnu následovala soutěž Visegrad Guitar Competiton v Bratislavě, odkud také přivezl do Plzně 2. cenu. V konkurenci 15 hráčů ze 6ti zemí pak obhájil první místo v soutěži v bulharském Plevenu.  Absolvoval také hudební kempy v rámci projektu Plzeňského kraje Podpora talentů, kde pracoval pod vedením prof. Ozrena Mutaka.

Adam patří mezi velmi talentované a schopné děti, které dokáží prostřednictvím kytary a jejích zvukových možností předat posluchačům mnoho pocitů, emocí a dojmů.

Ocenění Plzeňský Orfeus junior získává podruhé.

Šimon Váhala (2006) – ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Pražská konzervatoř – trubka, tř. Ondřeje Michalce

Šimon vždy patřil k nejlepším žákům oboru hra na trubku a po dobu svého studia na ZUŠ průběžně získával mnohá ocenění. Za hodnocené období se může pochlubit skvělým úspěchem a tím je 1. cena v mezinárodní interpretační soutěži v Brně. Tato soutěž je jednou z mála mezinárodních soutěží ve hře na žesťové nástroje v Čechách a koná se každé dva roky pro žáky ZUŠ a studenty středních a vysokých uměleckých škol ze zemí Visegrádské čtyřky. Šimon ve své kategorii získal první cenu ještě jako žák ZUŠ.

Galerie:

Zdroj: Nadace 700 let města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: