Černice. Foto: Plzenoviny.cz

Černice se před 30 lety staly samostatným městským obvodem  

Před 30 lety, přesně 1. dubna 1992, vznikl samostatný Městský obvod Plzeň 8-Černice. Na základě referenda místních obyvatel se tehdy Černice vyčlenily z druhého plzeňského obvodu Slovany, jehož součástí byly od roku 1976. Za 30 let se osmý městský obvod značně rozrostl a zmodernizoval, počet obyvatel zde vzrostl za tu dobu téměř třikrát, a to z tehdejších 650 na dnešních přibližně 1800.

„Podle zápisu v obecní kronice v referendu v říjnu 1991 obyvatelé drtivou většinou, tedy 89 procenty, vyjádřili přání, aby se Černice odtrhly od Slovan a staly se dalším plzeňským obvodem s vlastní samosprávou. Na základě referenda tuto změnu odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně. První volby do devítičlenného zastupitelstva se uskutečnily 28. února 1992, ustavující schůze se konala 9. března 1992. Starostou se tehdy stal Josef Frýs,“ uvedla starostka Černic Mgr. Jana Haisová Círová.

Podle obecní kroniky vedly první kroky nového zastupitelstva ke zlepšení vzhledu obce, neboť prý v uplynulém období bylo hodně zanedbáno. Ještě v roce 1992 odstartovalo budování a oprava chodníků, v dalších letech se pokračovalo s výstavbou inženýrských sítí, postupem času vyrostly nové obytné zóny s rodinnými a bytovými domy. Rekonstrukce se mimo jiné dočkala i kaplička na Selské návsi, která byla v roce 1993 znovu vysvěcena s obnovením tradice poutí ke svatému Antonínovi.

V roce 1998 obvod dokončil ve spolupráci s TJ Sokol Černice travnaté fotbalové hřiště se sociálním zázemím pro místní sportovce. Na území obvodu vyrostlo v roce 2004 nákupní centrum Olympia s multikinem, vznikl zde i prostor pro lehkou průmyslovou výrobu, v němž působí řada výrobních, stavebních i prodejních firem. Ve starší zástavbě byla zrekonstruovaná Tyršova základní a mateřská škola, v nové obytné zóně byla postavena mateřská škola.

K největším investicím osmého obvodu s ročním rozpočtemzhruba 12 milionů korun patřila v posledních třech letech rekonstrukce budovy městského úřadu, jejímž hlavním důvodem byla energetická náročnost provozu původního objektu, dále výměna plynového kotle a renovace ústředního topení v Lidovém domě či rekonstrukce sociálního zázemí hasičské zbrojnice. Obvod trvale finančně podporuje Tyršovu základní a mateřskou školu, doplňuje herní prvky na dětských hřištích. Ze svého rozpočtu pořídil rovněž víceúčelový malotraktor a jiné stroje pro zimní a letní údržbu.

Černice také kulturně a sportovně žijí. Aktivně o to pečuje kulturní komise městského obvodu, místní spolky a sdružení včetně Tyršovy základní a mateřské školy. Spolek Bobeš Anima, z.s. sdružuje zájemce o film, převážně animovaný. Spolek ŽIVO  Rodinné centrum Na Schodech nabízí různorodý program pro každého bez ohledu na věk. O sportovní aktivity občanů se stará TJ Sokol Černice a Cyklistika Plzeň, z.s. V obvodu také působí Sbor dobrovolných hasičů, a to již od roku 1890.

Největším projektem, který má obvod společně s TJ Sokol Černice a městem Plzeň do budoucna v plánu, je vybudování Sportovního areálu Černice. Tuto investici v řádech desítek milionů korun lze však uskutečnit pouze v případě, že na ni TJ Sokol dostane dotaci od Národní sportovní agentury.

„Záměrem akce je rozšíření stávajícího sportovního areálu v první etapě o fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, vybudování víceúčelového hřiště s povrchem z umělého trávníku pro malou kopanou, házenou a tenis, víceúčelového hřiště s povrchem z polyuretanu pro malou kopanou, házenou, tenis, basketbal, badminton a volejbal, víceúčelového hřiště pro děti, atletickou dráhu, bufet s převlékárnou a parkoviště,“ vysvětlila starostka. Ve druhé etapě by měly vzniknout skatepark, parkour a in-line dráha.

V plánu je také vybudování cyklostezky z Černic do Radobyčic včetně lávky přes řeku Úhlavu a výstavba oddělené stezky pro chodce a sportovce z Černic do Losiné.

Obec Černice byla k Plzni připojena během druhé světové války v roce 1942. V roce 1964 byla z území města vyčleněna a stala se součástí okresu Plzeň-jih. K opětovnému připojení Černic k Plzni došlo až v roce 1976, kdy byly začleněny do druhého plzeňského obvodu, z něhož se v dubnu roku 1992 odloučily a staly se samostatným obvodem. O dva roky dříve, v listopadu 1990, se Křimice a Litice, dnes tedy MO Plzeň 5-Křimice a MO Plzeň 6-Litice, vyčlenily z třetího městského obvodu. Samostatným obvodem se ve stejném roce staly i Radčice, dnes MO Plzeň 7-Radčice. V roce 2003 pak vznikly samostatné obvody MO Plzeň 9-Malesice a MO Plzeň 10-Lhota.
Zdroj: ÚMO 8

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: