Vizuál k výstavě.

Československý svéráz aneb hledání národního stylu

Výstavu „Československý svéráz aneb hledání národního stylu“ připravilo ke 100. výročí vzniku samostatného Československa národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni v úzké spolupráci s oddělením uměleckoprůmyslovým. Věnována je dnes již téměř zapomenutým snahám o nalezení skutečně národního stylu, který by mohl být jednotícím prvkem rodící se republiky a především konstituujícího se národa.

Československý svéráz se zrodil v důsledku potřeby národního sebeurčení v těžkém období 1. světové války a svého vrcholu dosáhl po vzniku samostatného Československa. Odtud pochází také přívlastek „československý“. Základem bádání mnohých společenskovědních oborů 19. století se stalo hledání nejstarších podob jednotlivých sociálních fenoménů (oděv, lidová slovesnost, náboženství apod.). Podle hesla „čím starší projev, tím čistější podoba“. Ve vztahu k hledání ryze národních, resp. českých a slovenských prvků v soudobé společnosti, se pak mnozí obraceli právěk venkovu a venkovské lidové kultuře, která (dle těchto teorií) takové „čisté“ projevy národní kultury mohla jako jediná uchovat. Ze všech fenoménů lidové kultury to byl v prvních desetiletích 20. století právě lidový dekor a jeho uplatnění v soudobé kultuře, který se stal základním znakem československého svérázu. Nejednalo se však o pouhé přejímání lokálních podob venkovského dekoru, ale o hledání ideálních typů lidového ornamentu, přítomného ve všech uměleckých projevech lidové kultury. Vznikla tak celá škála typů tzv. „národního ornamentu“, užívaného jakozdobný prvek architektury, uměleckořemeslných výrobků a zejména užitných či módních textilií.

Národní svérázový ornament našel své uplatnění zejména v módní tvorbě – ať již v domácké či sériové. A ačkoliv od svého počátku měl koncept československého svérázu své kritiky, jako výrazný společenský fenomén se udržel až do druhé poloviny 30. let 20. století. K restaurování zájmu o československý svéráz došlo na krátkou dobu po roce 1945 a do současnosti je svérázový dekor součástí ornamentální výzdoby hmotných atributů Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické, popř. TJ Sokol.

Československý svéráz aneb hledání národního stylu

22. června – 14. října 2018
Národopisné muzeum Plzeňska, výstavní sál
Vstup: základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: