Foto: Plzeňský kraj

Členové krajské bezpečnostní rady si prohlédli Záchrannou rotu HZS ČR ve Zbirohu

V prostorách záchranného útvaru HZS ČR – Záchranné roty ve Zbirohu jednala v úterý 6. září 2022 Bezpečnostní rada kraje Plzeňského kraje (BRK PK). Členové rady projednali informace v oblasti zajištění radiační monitorovací sítě a způsobu monitorování radiační situace na území regionu, zajištění zásobování pitnou vodou při vzniku mimořádné události nebo krizové situace, úkrytový fond a dále informace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v kraji, situaci v oblasti tranzitní dopravy, hovořili o průběhu migrační vlny z Ukrajiny a rovněž o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

„Součástí dnešního jednání byla i ukázka vybavení a připravenost záchranného útvaru hasičů a její roty ve Zbirohu. Velmi účinně nám pomohla při zvládání koronavirové krize, kdy zajišťovala mobilní buňky pro očkovací a testovací místa. Byla to pomoc v danou chvíli zcela nezbytná a zdejší příslušníci hasičského záchranného útvaru ji zvládli s veškerou profesionalitou a vysokým osobním nasazením,“ ocenil práci útvaru hejtman Rudolf Špoták, předseda BRK PK. Společně s Petrem Vankou, náměstkem pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti, si prohlédli  nejen prostory, ale seznámili se i dalšími možnostmi pomoci v rámci řešení velkých mimořádných situací.

„Útvar ZR Zbiroh má celorepublikovou působnost a jeho příslušníci mohou být vysláni i do zahraničí. Je jednou ze tří záchranných rot v ČR, další jsou dislokovány v Hlučíně a v Jihlavě. Jsou schopni vyrazit na pomoc do 90 minut,“ říká Radek Svoboda, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK PK. Tento útvar je předurčen pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností nasazení speciální techniky. V poslední době aktivně pomáhal i s likvidací požáru v Hřensku. Oproti běžným útvarům profesionálních hasičů mají ve Zbirohu kompletní těžkou hasicí techniku. Záchranná rota disponuje kompletní profesionální hasicí technikou, zodolněnými CAS a těžkou technikou – jako jsou vyprošťovací automobily, vyprošťovací tanky, automobilní jeřáby, obojživelné pásové transportéry, pásová rypadla na dálkové ovládání, sací bagry k likvidaci demolic, pyrotechniky, potápěče či dekontaminační kontejnery. Slouží i jako humanitární základna, která může Plzeňskému kraji napomoci zajistit při mimořádných událostech výstavbu ubytování až pro 400 lidí.

Během projednávání bodu o zajištění radiační monitorovací sítě se členové BRK detailně seznámili se zajištěním radiační monitorovací sítě a způsoby monitorování radiační situace prováděné na území Plzeňského kraje Státním ústavem jaderné bezpečnosti. Bezpečnostní  rada také vzala na vědomí, že je pro případné mimořádné události na území regionu zajištěno nouzové zásobování vodou.

Závěrem  jednání se členové BRK zabývali návrhem ročního plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení PK v roce 2023 a projednali i návrh finančního zabezpečení a připravenost kraje a složek IZS na případné řešení mimořádných situací v příštím roce. „Tato částka představuje pro příští rok celkem 121 milionů korun a bude zahrnuta do návrhu krajského rozpočtu na rok 2023,“ upřesnil hejtman Rudolf Špoták.

Zdroj: Plzeňský kraj

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: