Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Intenzita silniční dopravy stále stoupá. V Plzeňském kraji jsou nejvytíženější úseky v Plzni a na D5

Z výsledků celostátního sčítání dopravy (CSD), který pravidelně v pětiletých intervalech provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), vyplývá, že intenzita dopravy ve srovnání s rokem 2016 stoupla v průměru o 10 %. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom významně ovlivnila pandemie koronaviru. Počítalo se v letech 2020 a 2021 na 6 465 úsecích nejen na dálnicích a silnicích I. třídy, silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy, ale i na místních komunikacích některých statutárních měst. V Plzeňském kraji byly identifikovány dopravou nejzatíženější úseky.

„Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz./24 h, na silnicích I. třídy 9 100 voz./24 h, na silnicích II. třídy 2 900 voz./24 h,“ shrnuje sčítání tiskový mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Z celkového pohledu lze konstatovat, že pandemie koronaviru přinesla změny v charakteru vykonávaných cest. Z výsledků sčítání je patrný pokles dopravních výkonů u dálkových dopravních vazeb, které mohly být zčásti nahrazeny videokonferencemi a komunikací na dálku. Zároveň je také patrný růst u skupiny lehkých nákladních automobilů zejména v příměstských oblastech, což pravděpodobně souvisí s výrazně zvýšeným zájmem o různé druhy doručovacích služeb. Teprve čas však ukáže, zda se jedná o trend trvalý, nebo tato změna dopravního chování přetrvá i nadále.

V Plzeňském kraji je největší intenzita dopravy v Plzni na Jateční, Karlovarské a Vejprnické třídě. Na dálnici D5 je nejsilnější provoz v úseku Rokycany – Ejpovice.

Nejzatíženější úseky v Plzeňském kraji

Všechna motorová vozidla celkem

  • 46605 I/27 Plzeň, ul. Karlovarská mezi ul. Lidická a Otýlie Beníškové
  • 36662 D5, úsek Rokycany (II/183) – Ejpovice (I/26)
  • 21267 II/605 Plzeň, ul Vejprnická mezi ul. Domažlická a Křimická

Těžká motorová vozidla celkem

  • 11480 D5, úsek Rokycany (II/183) – Ejpovice (I/26)
  • 4913 I/27 Plzeň, ul. Karlovarská mezi ul. Lidická a Otýlie Beníškové
  • 2158 II/233 Plzeň, ul. Jateční mezi ul. Chrástecká a Rokycanská

Reklamní sdělení:

Cestuje vás hodně? Vyzkoušejte pronájem dodávek a minibusů.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: