Nová scéna. Foto: Plzenoviny.cz

Divadlo J. K. Tyla přistupuje k prvním změnám v naplánovaných premiérách

Divadlo J. K. Tyla muselo v souladu s opatřeními vlády zastavit dne 10. března 2020 až do odvolání veškerou svou produkci a po zpřísnění opatření přerušit zkoušky všech uměleckých pracovníků a uzavřít divadelní pokladny. Prodej vstupenek na další období byl pozastaven, stejně jako možnost navrácení vstupného. Diváci o své peníze za neodehraná představení nepřijdou, divadlo neodkladně po vyjasnění doby trvání omezení provozu poskytne všem divákům dostatečný prostor pro případné vrácení zakoupených vstupenek.

Aktuální stav divadlu neumožňuje poskytnout přesné informace o tom, zda neodehrané představení bude zrušeno či nahrazeno. „Stávající období nás dostalo do opravdu svízelné situace, a čím déle potrvá, tím hůře se nám budou hledat vhodné náhradní termíny. Ač bychom naše diváky nechtěli připravit o zážitek, na který se těšili, nebude v našich silách nahradit vše,“ komentuje náročnou etapu pro divadlo jeho ředitel Martin Otava a dodává: „Všem divákům bych velice rád poděkoval za trpělivost, přízeň a podporu, kterou nám prokazují. Velmi intenzivně pracujeme na úpravách hracích plánů, které tvoříme v několika variantách vždy v reakci na prodlužující se nouzový stav v naší zemi.“

Situace si vyžádala i nové termíny premiér, které plzeňské divadlo mělo odehrát do konce sezóny. „Změny se dotkly březnových a dubnových premiér, z provozních důvodů jsme však museli přeplánovat celý zbytek sezóny,“ přibližuje aktuální stav Martin Otava. „Původně březnové premiéry jsou téměř dokončené. Konkrétně se jedná o činohru Soumrak bohů, balet Anastázie – poslední dcera cara a koncert Jsme muzikál! 70. Ty plánujeme nasadit do repertoáru hned, jak to bude možné. Podobně to zamýšlíme i s premiérou opery Korunovace Poppey, která se měla odehrát v polovině dubna.“ Premiéry ostatních inscenací, činoher Dortel a Španělská muška a muzikálu My Fair Lady, se uskuteční v příští sezóně, opera Lohengrin se z důvodů velké náročnosti na nastudování i nemalých finančních nákladů na výrobu kostýmů a dekorací přesouvá na dobu neurčitou. Tradiční tečka divadelní sezóny, Noc s operou, která ve svém šestém ročníku měla divákům představit Verdiho Macbetha, je zatím přeložena na náhradní termín 4. září 2020. Konečné rozhodnutí o jejím konání definitivně padne až podle ukončení mimořádných opatření. Již prodané vstupenky zůstávají v platnosti, předprodej je v současné době zastaven.

V měsíci březnu Divadlo J. K. Tyla neodehrálo 43 představení, z toho 21 abonentních. „Prioritně se budeme snažit nahradit představení našim abonentům, avšak záleží na provozních podmínkách DJKT po skončení opatření. Pokud to možné nebude, přikláníme se k variantě spojení některých méně početných předplatitelských skupin. Neuskutečněné premiéry budeme v předplatitelských skupinách nahrazovat jiným tituly z našeho repertoáru,“ informuje Martin Otava.

dílny djkt
Foto: DJKT

Přestože se provoz v divadle značně omezil, nezastavil se úplně. Umělecko-technický personál pracuje na údržbě divadelních budov, technologií, realizuje technické a osvětlovací zkoušky, v divadelních dílnách se vedle šití ústenek stále pokračuje na přípravě nových inscenací, také administrativně správní personál dál vykonává své pracovní povinnosti. „Posílili jsme hygienická opatření a dbáme na dodržování doporučených postupů. Musím poděkovat všem našim zaměstnancům, že je svědomitě dodržují,“ sděluje Martin Otava.Rád bych poděkoval také za jejich práci, houževnatost i za velkou míru solidárnosti, kterou prokazují nad rámec svých povinností. Uvědomuji si, že celou situaci zhoršuje absence stanoveného konce opatření. Proto bych chtěl všechny poprosit, aby neklesali na mysli, nepanikařili, ale zároveň, aby se chovali zodpovědně sami k sobě i ke svému okolí. Věřím, že vše brzy skončí, a všichni společně budeme moci opět zvednout oponu.“

Na šití ústenek či přípravě materiálů se vedle krejčovských dílen a garderoby z obou divadelních budov podílí také část umělecko-technických, administrativních i uměleckých pracovníků. Umělci všech čtyř souborů v rámci domácí přípravy pracují na studiu nových inscenací, opakují si texty stávajícího repertoáru a v nemalé míře prostřednictvím sociálních sítí stále udržují kontakt s diváky a fanoušky. Soubor činohry oslovil seniory z řad současných i bývalých zaměstnanců DJKT s nabídkou nákupů či vyřízení pochůzek, jsou k dispozici na improvizované lince důvěry, kam mohou oslovení senioři kdykoliv zavolat.

Aktuální informace najde veřejnost na webových stránkách divadla a také na facebookovém profilu, popřípadě mohou své dotazy ohledně předprodeje vstupenek a abonmá směřovat na e-maily [email protected] nebo [email protected]. Peníze za vstupenky na zrušená představení, které byly zakoupeny on-line přes portál Plzeňská vstupenka, se budou vracet automaticky, ostatní vstupenky budou diváci moci vracet v místě nákupu po znovuotevření prodejních míst.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: