Grafika: Plzenoviny.cz

Dospělé i děti, kteří se vracejí z Itálie, čeká 14 denní karanténa 

Město Plzeň informovalo všechny své organizace včetně základních a mateřských škol o novém mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého mají lidé vracející se z Itálie zůstat kvůli nebezpečí šíření nákazy novým koronavirem ve čtrnáctidenní karanténě. Opatření platí od 7. března. Město upřesnilo také svá původní doporučení ředitelům škol, jak mají informovat rodiče po návratu žáků z jarních prázdnin do škol. 

Nařízení ministerstva ukládá všem občanům s trvalým pobytem v České republice, jež se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu v Itálii, aby to bezprostředně po návratu oznámili svému registrujícímu praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Mají tak učinit telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. Pokud registrujícího lékaře nemají, pak mají svůj návrat z Itálie nahlásit jakémukoli praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. 

Ministerstvo nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Dopravní podniky jsou připraveny zavést krizová opatření v souvislosti koronavirem

Ředitelé základních a mateřských škol o této nové skutečnosti budou rodiče informovat prostřednictvím webových stránek školy, vyvěšením informacím na dveře školy a další viditelná místa, případně informačními kanály, které jsou zvyklí běžně při komunikaci s rodiči používat, například e-mailem. Doplní tak původní informace, které doporučovaly rodičům při návratu z rizikových oblastí kontaktovat telefonicky Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby určil další postup.  

Dalšími rizikovými oblastmi jsou Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, v Evropě Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko a Švédsko. Návratu z těchto zemí se mimořádné opatření ministerstva zatím netýká. 

Město Plzeň přijalo řadu preventivních postupů ve svých organizacích, aby předešlo možné nákaze onemocnění novým typem koronaviru COVID-19. Jde například o opatření ve veřejné hromadné dopravě, kdy v tramvajích, trolejbusech i autobusech se čistí všechna madla a veškeré plochy, které mohou být znečištěny či kontaminovány, větrají se vozy na zastávkách i na konečných stanicích. V Městském ústavu sociálních služeb nejsou již od 3. března povoleny návštěvy a dodržují se přísná hygienická opatření, zvýšená hygienická opatření zavedl i Magistrát města Plzně ve svých objektech. Vydal také doporučení pro své zaměstnance, co mají dělat po návratu z rizikových oblastí v cizině.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: