Filozofická fakulta ZČU. Foto: Plzenoviny.cz

Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

Od příštího akademického roku bude opět možné studovat na Západočeské univerzitě bakalářský program Sociální práce. Nabízí ho Fakulta filozofická a hlavním realizátorem je její katedra sociologie společně s dalšími pracovišti. Přihlášky lze podávat do 14. června 2020.

Studijní program Sociální práce připraví absolventy pro samostatný a komplexní výkon profese odborného pracovníka pro oblast sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se o tři základní formy sociálních služeb:

  • Sociální poradenství zprostředkovává kontakt klienta se společenským prostředím a může zahrnovat sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování klientových práv či při obstarávání jeho osobních záležitostí a podobně.
  • Služby sociální péče zajišťují fyzickou a psychickou soběstačnost klientů s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí, umožnit jim co největší zapojení do běžného života a zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
  • Služby sociální prevence napomáhají bránit sociálnímu vyloučení osob, ohrožených krizovou sociální situací, životními návyky či znevýhodňujícím prostředím. Pomáhají jim překonat nepříznivou situaci a chránit společnost před vznikem nežádoucích jevů.
Fakulta pedagogická propojuje školy v západních Čechách se svými studenty a absolventy

Sociální práce zahrnuje řadu rozmanitých pracovních pozic. Absolventi bakalářského studijního programu se mohou uplatnit jako sociální pracovníci zejména na různých úrovních v organizacích poskytujících sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., dále pak v institucích státní správy a samosprávy (v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační služby, péče o seniory, lidi se zdravotním postižením atd.). Uplatnit se mohou i jako sociální pracovníci v resortu zdravotnictví, školství, oblasti spravedlnosti, práce a sociálních věcí, na úřadech a v nestátních neziskových organizacích.

Kromě profesních kompetencí přináší studium Sociální práce také osobnostní rozvoj a kultivaci lidských hodnot. Sociální práce, jakožto jedna z tradičních pomáhajících profesí, ze své podstaty stojí na vzájemném soucitu a mezilidských vztazích a Fakulta filozofická ZČU chce proto rozměr vzájemné empatie a porozumění rozvíjet i působením vyučujících, aby studenti získali obohacení v tomto směru už během studia.

Díky individuálnímu přístupu získávají studenti vedle obecného přehledu o oblastech sociální práce také určitou profesní specializaci na konkrétní cílovou skupinu (případně i více skupin). Díky povinně volitelným předmětům a výběrů pracovišť praxe si tímto způsobem budují profesní identitu sociálního pracovníka a rozhodují se, komu budou chtít pomáhat.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: