Foto: ZČU

Fakulta filozofická se představuje ve Staré synagoze

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vystavuje v plzeňské Staré synagoze sérii fotografií, jejichž prostřednictvím chce veřejnosti přiblížit zaměření svých kateder i uplatnění absolventů. Výstavu Obrazy přecházejí ve zvuky si lidé mohou prohlédnout do 31. října.

Ústředními postavami fotografií jsou studenti a absolventi všech deseti kateder Fakulty filozofické ZČU. Zachyceni jsou v prostorách významných veřejných, kulturních a společenských institucí, a to jak v Plzni, tak na dalších místech Plzeňského i Karlovarského kraje. Snímky, jejichž autorem je fotograf Miroslav Chaloupka, tak návštěvníky výstavy zavedou do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Divadla J. K. Tyla, Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do prostor Francouzské aliance v Plzni, ale také do prostředí Dolu Jeroným – národní kulturní památky na Sokolovsku. Návštěvníci na nich poznají například i Národopisné muzeum Plzeňska, relikviář sv. Maura na Státním hradě a zámku Bečov nebo interiér Staré synagogy, kde je výstava umístěná.

Prostřednictvím fotografií chce fakulta přiblížit, čím se její jednotlivé katedry zabývají, co se na nich vyučuje a především, jak a kde se uplatní jejich absolventi. Podle děkana Davida Šance tak fotografie připomínají to, co je pro Fakultu filozofickou významné. „To nejcennější jsou naši studenti a studentky, které vzděláváme, inspirujeme a také oni inspirují nás. Výstavou jsme však zároveň chtěli vyjádřit, že jsme pyšní na to, že jsme součástí Plzně a Plzeňského kraje. Jakožto fakulta situovaná v centru krajské metropole to pociťujeme velmi intenzivně a snažíme se naplňovat svou třetí roli,“ uvedl během vernisáže děkan David Šanc. Připomněl také, že výstava je příspěvkem fakulty k oslavám letošního 30. výročí založení ZČU.

Výstavu si lidé budou moci v prostorách Staré synagogy prohlédnout do konce října. Otevřeno je vždy od neděle do pátku od 10 do 18 hodin.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: