Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Fakulta strojní ZČU uzavřela smlouvu o spolupráci se společností BMW

Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni a společností BMW Mobility Development Center podepsali ve středu 18. prosince děkan Milan Edl a Roland Krause, finanční ředitel BMW Mobility Development Center s.r.o. Partneři se zavázali ke spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje. Společně chtějí také oslovovat uchazeče o studium.

Spolupráce bude zaměřená na rozvoj ve směru trendů digitální transformace a průmyslu. V oblasti výzkumu a vývoje chtějí partneři uskutečňovat společné projekty nebo se společně podílet na projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací půjde o účast specialistů ze společnosti BMW na výuce studentů FST, a to jak ve stávajících předmětech, tak v nově akreditovaných studijních programech, dále se firma bude podílet na zadávání a konzultacích semestrálních, bakalářských a diplomových prací a při zabezpečení exkurzí a praxí studentů. BMW také podpoří získávání nových studentů, například svojí účastí na dnech otevřených dveří, Dětské technické univerzitě, odborných olympiádách a soutěžích středoškoláků a dalších podobných akcích.

Stříbro dalo zelenou stavbě polygonu

„Se společností BMW Group spolupracujeme od letošního října, kdy se dceřiná společnost BMW Mobility Development Center, která staví polygon u Sokolova, stala generálním partnerem Dětské technické univerzity v Sokolově,“ přibližuje děkan FST Milan Edl. Dodává, že spolupráce s BMW by se do budoucna mohla týkat právě i uplatnění absolventů technických vysokých škol na polygonu v Sokolově, který by měl svoji činnost zahájit v roce 2022.

„Spolupráce s místními středními a vysokými školami je základem pro budoucí úspěch celého projektu. Západočeská univerzita je jedním z našich prvních partnerů v této oblasti. Ve spolupráci vidíme silný potenciál a značné možnosti, zejména pokud jde o specializovanou výuku studentů při jejich bakalářských a magisterských studijních programech. Potenciál ale spatřujeme také v aktivitách probíhajících přímo v Sokolově, jako je například Dětská technická univerzita, jejímž je BMW Group generálním partnerem a která má za cíl podporu technického vzdělání již u žáků základních škol,“ řekl ke spolupráci Roland Krause z BMW Mobility Development Center s.r.o.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: