Pacient při zákroku na nové angiolince. Foto: FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň má dvě nové angiolinky na kardiologii

Kardiologická klinika FN Plzeň rozšířila své technologické vybavení o dvě nové angiolinky. Jsou součástí intervenční kardiologie a arytmologie a práce na těchto přístrojích významně napomáhá k záchraně lidských životů. K obměně přístrojů, které nahradily technologie staré více než 10 let, došlo v letošním roce, a financování obou pracovišť proběhlo z prostředků REACT-EU.

Nové angiolinky jsou nejmodernější technologie na trhu, které nabízí lepší ovládání, kvalitu obrazu a pro lékaře jsou velmi důležité velkoplošné monitory. Dalším přínosem je snížení radiační zátěže pro pacienty i personál. Díky lepší kvalitě zobrazení umožnují, kromě větší bezpečnosti pro pacienty, i provádění nejsložitějších diagnostických a léčebných výkonů.

Jedním z pracovišť s novou angiolinkou je úsek arytmologie. V léčbě srdečních arytmií používají lékaři Kardiologické kliniky zcela novou metodu k léčbě fibrilace síní. Tato porucha je nejčastěji se vyskytující arytmií, kterou ve vyšším věku trpí více než 10 % populace. Nejmodernější katetrizační léčba fibrilace síní je založena na použití tzv. pulzního pole, kdy je aplikována elektrická energie o výkonu desítek kilowatů v rozsahu mikrosekundy. Tato metoda je pro pacienty, kteří jsou pro to vhodní, velkým přínosem. Ve srovnání s provedením katetrizačního zákroku aplikovanou radiofrekvenční energií nevede k bolestivému dráždění osrdečníku, a hlavně celou proceduru zjednodušuje a zrychluje.

Angioklinika FN Plzeň
Sál intervenční kardiologie. Foto: FN Plzeň

Na nejmodernější angiolince na intervenční kardiologii je mj. velkým bonusem integrovaný software, který napomáhá rozboru CT obrazů a tím k lepší rekonstrukci kořene aorty, aortální chlopně a přístupových cest. Proto je možné pro každého konkrétního pacienta zvolit optimální typ a velikost katetrizačně implantované aortální chlopně. „A to je právě velký posun v rámci těchto život zachraňujících zákroků,“ vysvětluje přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. „Většina výkonů probíhá u pacientů, kteří jsou při vědomí, v ojedinělých případech je nutná celková anestezie. Kontrastní látka při intervenčních výkonech je aplikována do věnčitých tepen, kam jsou katetry zavedené nejčastěji cestou radiální tepny (palcová strana předloktí),“ popisuje zákroky profesor Rokyta.

Jedním ze světových expertů intervenční kardiologie, který letos v říjnu přijel předat své zkušenosti a rady přímo na sál při intervenčních výkonech, je nejvýznamnější japonský kardiolog prof. Shigeru Saito ze Shonan Kamakura General Hospital, držitel evropské ceny EAPCI Ethica Award z Euro PCR 2015 a americké ceny Master Operator Award z TCT 2019, tedy dvou hlavních světových intervenčních kongresů. Kardiologická klinika dlouhodobě spolupracuje s předními japonskými centry jak při vzájemné výměně zkušeností, tak i společnou účastí na multicentrických projektech, a to zvláště v oblasti minimálně invazivní strategie při intervenčních výkonech.

U příležitosti 5. výročí vzniku Kardiologické kliniky FN a LF UK v Plzni a 25 let intervenční kardiologie v lochotínském areálu Fakultní nemocnice přijal kromě prof. Saita pozvání i prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3.LF UK v Praze, který je mimo mnoha dalších ocenění a funkcí i držitelem zlaté medaile Evropské kardiologické společnosti. Oba kardiologové a osobnosti světového významu vystoupili 9. října v přednáškové síni Onkologické a radioterapeutické klinik, jejich mimořádně zajímavé přednášky vyvolaly bohatou diskusi.

Angioklinika FN Plzeň
Tým lékařů intervenční kardiologie. Foto: FN Plzeň

„Kardiologická klinika FN Plzeň je jediným pracovištěm v kraji, které zajišťuje intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu nonstop a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní. Ročně je na klinice hospitalizováno více než 4 000 pacientů. Jen na úseku intervenční kardiologie je každoročně vyšetřeno více než 2 500 pacientů, provedeno přes 1 100 léčebných zákroků. Čekací doby na plánované zákroky jsou velmi krátké,“ doplňuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „K léčně onemocnění srdce a cév zdejší odborníci používají nejmodernější technologie a diagnostické či léčebné invazivní výkony provádí v současnosti na nejnovějších angiografických systémech.“

Angiografické rentgenové zařízení s injektorem kontrastní látky pro arytmologické angiografické pracoviště bylo dodáno v hodnotě 22.9 milionů korun. U intervenčního kardiologického pracoviště došlo k obnově i všech doplňkových potřebných systémů. Cena tohoto vybavení ve výši 38,4 milionů korun zahrnuje, kromě samotného angiografického zařízení, též hemodynamický systém pro podrobnou analýzu krevního oběhu pacienta během intervenčního katetrizačního zákroku, specializovaný kardiologicky zaměřený ultrazvukový přístroj s možností operativního zobrazení fúzovaného s rentgenovým obrazem, integrované systémy intravaskulárníního ultrazvuku a hodnocení hemodynamické významnosti stenóz v koronárním řečišti. Oproti dosavadnímu stavu toto speciální vybavení umožní rozšíření spektra intervenčních zákroků.

Zdroj: FN Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: